Vegproduksjon lavest i to anbud

Det er knyttet stor spenning til hvordan, Vegproduksjon AS, vil klare seg i konkurransen med de private entreprenørene. Tre anbudsåpninger etter årsskiftet viser at Vegproduksjon er lavest på to av tre.

Den største jobben er ny parsell av riksvei 38 inn til Kragerø i Telemark. Av sju entreprenører er Vegproduksjon med anbudssummen 58.622 millioner kroner, 968 000 kroner lavere enn Kruse Smith som har 59.590 millioner kroner. Disse anbudene ligger i en klasse for seg. Nærmest ligger Trafikk og Anlegg med 62. 416, så følger Selmer Skanska 62.942, Tore Løkke 73.285, Terrengtransport 74.565, og NCC Construction som har høyeste anbudssum med 74.932 millioner kroner. Tallene er ikke kontrollregnet. Prosjektet omfatter bygging av ny parsell av Rv 38 inn til Kragerø. Lengde 1 600 m. Klasse H2. stk kjørefelt, 1 betongbro (20 m) 5 betongportaler, 1 miljøtunnel og 2 fjelltunneler (60 + 160 m). Anleggsstart 1. april 2003.01.24. Pinesund bru I anbudet på Pinesund bru ny parsell av E18 i Aust-Agder som både skal prosjekteres og bygges er Vegproduksjon med 18.874 millioner kroner ca 500 000 kroner lavere enn Veidekke som har 19.459 millioner kroner. Eco Bygg er nærmest med 21.598 mill. kr. ScanBridge er hele 10 millioner høyere (28.421), Reinertsen Anlegg (29.855) og NCC Construction (31.274) millioner kroner. De store forskjellene i anbudssummene tyder på forskjellige broløsninger. Entreprenørene står fritt til å komme med forslag, men hvilken broløsning anbudene gjelder vil ikke byggherren Statens vegvesen Region sør ut med. Det mest fordelaktige tilbudet estetisk og økonomisk skal antas. Brulengde ca 210 m, bredde ca 13,5 m. Fullføringsfrist 1. juli 03 1. juli 04.