Tognettet krever milliardinvesteringer i mange år framover. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tognettet krever milliardinvesteringer i mange år framover. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vedlikeholdsregning på 108 milliarder kroner over 12 år for tognettet

Infrastrukturen for tog må fornyes til en pris på 9 milliarder kroner i året de neste 12 årene, viser ny rapport fra Bane Nor.

24 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. Det viser Bane Nors nye rapport « InfraStatus 2020. »

Kostnaden er beregnet til omtrent 9 milliarder kroner årlig i den angitte perioden og skal dekke infrastrukturanlegg over hele landet.

Det gjelder blant annet den pågående og kontinuerlige fornyelsen av kontaktledningsanlegget, i tillegg til arbeid med skinnegang, sporvekslere og sviller.

InfraStatus skal identifisere anlegg med behov for fornyelse. Det blir lagt mer vekt på dyre anlegg enn de billigere.

– Formålet med Infrastatus er å finne ut hvor i jernbanenettet de største kostnadene med fornyelse er ventet å komme, sier konserndirektør i Drift og teknologi i Bane Nor Sverre Kjenne.

Tilstanden til det norske jernbanenettet blir rangert som 2 på en skala der 1 er best og 6 er dårligst.