Flere entreprenører kjøper testtjenester for å sikre byggeplassene og sine ansatte mot koronaviruset. Her fra testing hos Aktiv Bygg i Oslo. Foto: Kry

Her leveres koronatest som underentreprise

Under koronapandemien har et nytt fag blitt relevant for byggeprosjekter i områder med høyt smittepress.

Artikkelen stod først på trykk i Byggeindustrien nr. 6 2021.

I februar opplevde entreprenør Aktiv Bygg et smitteutbrudd på et av sine byggeprosjekter i Oslo, og etter mer omfattende testing blant medarbeiderne, kom det frem at hele 13 stykker hadde blitt smittet med viruset.

For daglig leder Amund Alm i Aktiv Bygg ble det åpenbart at de måtte ta ekstra grep for å trygge arbeidsplassen under koronapandemien og opprettholde driften på best mulig måte.

– Her skjønte vi at det lønner seg å være i forkant på smittevern, sier Alm.

I forbindelse med smitteutbruddet tok Aktiv Bygg kontakt med smittevernlegen i bydel Alna, hvor prosjektet var lokalisert. Der fikk de anbefaling om å gjennomføre koronatesting annenhver eller hver uke.

– Vi kontaktet Kry for å høre hvilke alternativer vi hadde for testing på byggeplassen hver fjortende dag. Vi fikk utrolig god respons, og vi fikk raskt opp et system for å teste alle egne ansatte, samt medarbeidere fra våre samarbeidspartnere som skulle arbeide på dette prosjektet, forteller Alm.

Kommunal oppfølging

Kry er en privat helseaktør som blant annet tilbyr koronatesting under pandemien. For Alm var det et enkelt valg å betale for en privat tjeneste for testing.

– Jeg har vært med i noen år, og har opplevd finanskriser og slikt før. Hvis man venter og ser til problemet blir for stort, kan det bli trangt i døra når plutselig alle hiver seg rundt samtidig. Vi har HMS øverst på timeplanen vår, og da har vi råd til de begrensede kostnadene som kommer med å betale for testing. Så langt har vi gjennomført to runder med testing på byggeplass med mellom 40 og 50 mann. De stiller seg i kø, registrerer seg, testes, og så venter de 15 minutter før de får elektronisk prøvesvar. Så langt har alle prøvene vært negative, sier Alm.

I tillegg til testing og smittevernsrådgivning fra det private næringsliv, trekker Alm også frem det kommunale smittevernsapparatet i Oslo som noen som han mener fortjener honnør.

– Jeg synes kommunen har fått mye ufortjent pepper. Vi opplever kommunen og bydel Alna som veldig proaktive og flinke til å følge oss opp. Møtet vårt med smittevernkontoret har vært veldig positivt, sier han.

Testmarked

Helsebedriften Kry leverer fra før av lege- og psykologitjenester via app og internett, samt bedriftshelsetjenester, men under koronapandemien har Covid-19-tester vært et viktig og etterspurt tilbud. Kommersiell sjef Andreas Bakke i Kry sier til Byggeindustrien at de opplever det som givende å jobbe opp mot byggenæringen.

– Dette er en næring med helt spesielle forutsetninger i møte med pandemien, og rent faglig er det givende å jobbe med smittevern og helserelatert rådgivning tilpasset den hverdagen byggenæringen står i. Vi kan styrke og støtte bedriftshelsetjenesten til aktører i næringen, og vi ser hvordan vi får lov til å bidra til å redusere fravær, og å bistå med å sikre fremdrift og evnen til å lykkes i prosjektene, sier han.

Medisinsk sjef Thorleif Jansen i Kry supplerer med at de har fått et godt inntrykk av smittevernarbeidet i næringen siden de begynte å levere koronateter som underentreprise.

– Vi har jobbet med flere aktører, på flere prosjekter, og er imponert av den grundigheten bransjen har i møte med pandemien. God fremdrift i prosjektene er en så avgjørende suksessfaktor for bransjen, og det har man klart i stor grad i de prosjektene vi er involvert i. Basert på de aktørene vi har samarbeidet med, er vår opplevelse av bransjen at den er ansvarlig, grundig og seriøs. Det har vært mye omtale av bransjen under pandemien, men vårt inntrykk fra innsiden er et helt annet enn det man kanskje sitter igjen med etter å ha fulgt mediedekningen, sier han.

Følger forskriften

I tillegg til større sikkerhet i prosjektene, er tilgang på rask testing noe som kommer godt med for bedrifter med ansatte bosatt utenfor Norge. HMS-sjef Lukas Kresniak i AiP-Gruppen forteller at de har hatt god nytte av å knytte til seg en privat smittevernpartner.

– Vi tok kontakt med Kry i forbindelse med at det kom en ny forskrift som krever at alle svenske dagpendlere testes hver syvende dag. Vi har omtrent ti ansatte som pendler mellom Norge og Sverige, og da er det veldig greit å ha kontroll på at alle faktisk gjennomfører testing, sier Kresniak.

Så langt har testingen avdekket smitte hos syv av totalt 200 ansatte i AiP, og takket være rask avdekking, har de smittede blitt satt i isolasjon uten at de har spredt smitten videre til kollegene.

– For oss har det absolutt vært en god investering. Vi fikk forhandlet frem gode priser, og vi har fått god kontroll på smittevern i bedriften. Da pandemien begynte, var det ikke like lett å gjennomføre prøver i stor skala. Vi sjekket med flere private aktører for å hente inn tilbud, men vi landet på Kry fordi de var veldig fleksible med tanke på både bestilling, avbestilling og gjennomføring, sier Kresniak.