HUSEBY-TBM. Den andre TBMen ved NVO-prosjektet ble startet fra Huseby i første halvdel av mars. På bildet blir tunnelboremaskinene skjøvet inn i oppstillingstunnelen. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune.
HUSEBY-TBM. Den andre TBMen ved NVO-prosjektet ble startet fra Huseby i første halvdel av mars. På bildet blir tunnelboremaskinene skjøvet inn i oppstillingstunnelen. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune.

VAV har gjort grep for å unngå Follobane-konflikter

VAV har valgt en annen kontraktsstrategi og oppgjørsform for TBM-driften ved vannforsyningsprosjektet enn det Bane Nor gjorde ved Follobanen. – Vi har prøvd å gjøre grep som kan senke konfliktnivået, sier Rune Rake, leder for kontrakt og anskaffelse.