I begynnelsen av januar trykte Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, på oppstartsknappen for TBM-en som går fra Vefsrud i Hole kommune mot Huseby i Oslo kommune. Nå følger VAV en konkurssak knyttet til en underleverendør på råvannstunnelen nøye. Til venstre anleggsdirektør i Skanska, Anders Geirsta og VAV-direkør Anna Maria Aursund. Foto: Frode Aga
I begynnelsen av januar trykte Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, på oppstartsknappen for TBM-en som går fra Vefsrud i Hole kommune mot Huseby i Oslo kommune. Nå følger VAV en konkurssak knyttet til en underleverendør på råvannstunnelen nøye. Til venstre anleggsdirektør i Skanska, Anders Geirsta og VAV-direkør Anna Maria Aursund. Foto: Frode Aga

VAV følger konkurs tett – fornøyd med Skanska-tiltak

En av underleverandørene til betongprodusenten Sateba, som lager betongelementer for Skanska på råvannstunnelen mellom Oslo og Holsfjorden, er konkurs. Vann- og avløpsetaten følger saken nøye.