Statens vegvesen forventet lange køer med rehabilitering i Smestadtunnelen. Det har vist seg å være feil, ifølge ny rapport. Men når Brynstunnelen stenges, blir det trøbbel. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Varsler køkaos – igjen

Ved Smestadtunnelen i Oslo uteble det varslede køkaoset. Det vil garantert ikke skje når Brynstunnelen skal utbedres.

Tunnelutbedringer

* Statens vegvesen skal utbedre cirka 200 tunneler i hele landet mellom 2014 og 2019.

* I Oslo skal følgende ti tunneler utbedres: Smestadtunnelen, Granfosstunnelen, Brynstunnelen, Tåsentunnelen, Vaterlandstunnelen, Hammersborgtunnelen, Ekebergtunnelen, Svartdalstunnelen, Festningstunnelen og Vålerengatunnelen* 

* I løpet av februar/mars vil det ene løpet ved Brynstunnelen stenges for utbedringsarbeider.

*  Både Statens vegvesen og Transportøkonomisk Institutt forventer store trafikale utfordringer når kapasiteten i denne tunnelen halveres.

• Ifølge Statens vegvesen vil utbedringen av Brynstunnelen,

Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen by på de største trafikale utfordringene.

– Brynstunnelen er den «store stygge ulven» blant tunnelene som skal utbedres i Oslo, fastslår prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen.

Hun har ansvaret for de ti Oslo-tunnelene som inngår i det nasjonale tunnelutbedringsprosjektet som etaten skal gjennomføre frem til 2019.

Skjer ikke ved Brynstunnelen

Det kom mange dystre spådommer om lange køer da oppgraderingen av Smestadtunnelen startet i juni i fjor, men trafikkavviklingen har som kjent gått over all forventning. Ulvik utelukker at det samme skjer når Brynstunnelen snart skal utbedres og kapasiteten i tunnelen blir halvert i drøyt ett år.

– Vi må være helt ærlige å si at trafikkavviklingen ikke vil gå like glatt som ved Smestadtunnelen. Dette er en tunnel med en ÅDT på 70.000 kjøretøy og vi har beregnet at vi i periodene av døgnet med mest trafikk må avvise 3000 biler i timen for å ikke skape ekstra kø. Det er veldig mange biler, konstaterer Ulvik.

TØI støtte

Hun får støtte av forskningsleder Aud Tennøy i Transportøkonomisk Institutt (TØI). Tennøy påpeker at Brynstunnelen, i motsetning til Smestadtunnelen, har kø-utfordringer allerede før utbedringsarbeidene starter.

– Mange er bekymret for trafikken når kapasiteten i Brynstunnelen halveres og det tror jeg er med rette. Når det er sagt finnes det en mulighet for at trafikantene finner alternative veier og andre transportmidler og det kan bidra til at trafikken gjennom tunnelen reduseres noe, sier hun.

Forskningsrapport

Ifølge TØI gikk trafikken gjennom Smestadtunnelen ned med mer enn 30 prosent de første dagene etter at utbedringsarbeidene startet. Etter hvert har trafikken steget igjen, men Statens vegvesen mener trafikken gjennom tunnelen er lavere i dag enn før utbedringen startet i juni i fjor.

Transportøkonomisk Institutt jobber nå med en forskningsrapport som ser på nettopp trafikkutviklingen i Smestadtunnelen etter at kapasiteten i tunnelen ble halvert. I forskningsrapporten fastslår TØI at trafikken er tilbake på samme nivå som før utbedringen og at det til tross for halvert kapasitet gjennom tunnelen bare er en liten økning i forsinkelsene.

– Vi har fortsatt ikke fått inn data på reisende med sykkel- og kollektivtransport, men ut ifra de undersøkelse vi har gjort så langt ser det faktisk ut som det er plass til like mye trafikk som før med bare to felt. Vi har noen teorier på hvorfor, men vi ønsker å forske mer på dette området, sier Tennøy.

Hun presiserer at det er knyttet noe usikkerhet til trafikktallene TØI bruker på Smestadtunnelen. De måtte nemlig hente tallene fra tellepunket på Ring 3 ved Tåsen, fordi tellepunktet som ligger nærmest Smestadtunnelen var nede under hele perioden registereningene ble gjort.

– For tidlig å konkludere

Hilde Ulvik mener det er behov for mer data før man kan trekke noen klare konklusjoner om trafikkbildet i Smestadtunnelen etter at arbeidene ble igangsatt.

– Det positive vi så ved Smestadtunnelen var at når vi går ut og oppfordrer bilistene til å se etter andre muligheter, prøver de faktisk å tilpasse seg. Det går med andre ord an å skape en atferdsendring og det tar vi med oss også til Brynstunnelen hvor vi blant annet vil oppfordre de som bor i området til å benytte kollektivtilbudet som finnes, sier Ulvik.

Nærmer seg

Trafikantene kan allerede begynne å forberede seg på stengingen av Brynstunnelen. Statens vegvesen har tildelt Veidekke tunneloppdraget og kontrakten er på 167 millioner kroner eks. mva.

– Når vi har undertegnet kontrakten vil vi gå ut med en stengningsdato. Vi snakker februar eller mars, opplyser Ulvik.

Ny utfordring i Ekebergtunnelen

Statens vegvesens prosjektleder trekker frem Ekebergtunnelen, med en ÅDT på 90.000 kjøretøy, som den andre store trafikale bøygen i tunnelutbedringsprosjektet i Oslo.

– Vi skal etter planen inn å stenge denne tunnelen sommeren 2017 og muligens sommeren 2018. Selv om vi skal forøke å gjøre dette arbeidet i fellesferien, tror vi dette prosjektet vil merkes godt, avslutter Ulvik.