Varsler åpen høring etter refs fra Riksrevisjonen

Leder Lodve Solholm (Frp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité varsler åpen høring om Kommunaldepartementets rolle i Terra-saken.

Riksrevisjonens rapport

*Riksrevisjonen har kommet fram til at saksbehandlingen i kommunal- og regionaldepartementet ble foretatt på et for lavt nivå.

*Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at verken den administrative eller den politiske ledelsen i departementet var inne i saken og kritiserer også at man i 2006 ble oppmerksom på at avgjørelsen i 2002 bygde på feilaktige opplysninger - uten at kommunene ble opplyst om dette.

*Ifølge Riksrevisjonen skyldes feilen som ble gjort da Kommunaldepartementet i 2002 sendte brev til Vik kommune, mangelfull oversikt

*Terra-kommunene må selv bære ansvaret for tapene på de finansielle investeringene de gjorde med Terra Securities som mellommann.

- Det er kommet såpass alvorlig kritikk av departementet at jeg finner det naturlig å kalle inn til høring, sier Solholm til NTB.

Ifølge Frp-representanten vil kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) bli innkalt til høringen i likhet med sine to forgjengere Åslaug Haga (Sp) og Erna Solberg (H).

Tirsdag kom Riksrevisjonen med flengende kritikk av departementets håndtering av Terra-saken.

Tar selvkritikk
Bakgrunnen for kritikken er et brev Vik kommune fikk i 2002, der Kommunaldepartementet ga grønt lys til at kommunen kunne ta opp lån med basis i framtidige låneinntekter.
Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er klar på at framtidige kraftinntekter ikke skal brukes slik det er gjort i denne saken.

- Det er forbudt å låne mot framtidige låneinntekter, sier Kleppa. Hun tar selvkritikk på at saksbehandlingen i 2002 ikke var grundigere og at politisk eller administrativ ledelse ikke ble involvert i saken.

- Saker av prinsipiell karakter skal håndteres på et høyere administrativt nivå, sier Kleppa.

Hun beklager også at en varslet oppfølging ikke kom og at et vedlegg i brevet om Vik ikke ble lest før svaret til kommunen ble gitt.

Ingen økonomisk hjelp
Riksrevisjonen legger ikke ensidig ansvaret på departementet. Terra-kommunene må selv bære ansvaret for tapene på de finansielle investeringene de gjorde med Terra Securities som mellommann, fastslo Kosmo på en pressekonferanse i Oslo tirsdag ettermiddag.

Kleppa er opptatt av at kommunene skal ha tillit til Kommunal- og regionaldepartementet, og at departementet derfor skal ha så gode rutiner som mulig for å sikre høy faglig kvalitet i forvaltningen av kommuneloven.
I framtiden kommer departementet til å være tydeligere i brev og rundskriv på at kommunene har et selvstendig ansvar for å tolke kommuneloven.

- Ett svar i én sak, kan ikke nødvendigvis overføres til andre saken, sier Kleppa.
Utover lovforslaget som vil gi noen av Terra-kommunen mulighet til å bruke inntil ti år til å dekke inn det økonomiske tapet, vil ikke Kleppa gi annen økonomisk hjelp til kommunene.

Solberg beklager
Høyre-leder Erna Solberg som var minister i 2002 beklager den dårlige saksbehandlingen, men mener brevet til Vik ikke var en unnskyldning for spekulasjoner med skattebehandlernes penger.

- Administrasjonen vurderte saken som en lovfortolkningssak, hvilket blant annet medførte at politisk ledelse ikke ble gjort oppmerksom på saken. At Riksrevisjonen er kritisk til behandlingen, tar jeg på alvor. I ettertid er det grunn til å si at man burde hatt alternative juridiske vurderinger og behandlet saken på et høyere administrativt nivå i 2002. Det er beklagelig at det ble behandlet slik som det gjorde, sier Erna Solberg.