Illustrasjonsfoto: Offset/Fasett/Varme & Bad
Illustrasjonsfoto: Offset/Fasett/Varme & Bad

Varme & Bad blir konsern

Varme & Bad går fra å være en kjede til å bli et konsern i 2023.

Det skriver rørleggerkjeden i en pressemelding tirsdag.

Avgjørelsen om konserndannelse krevde to tredjedels flertall, og 87,93 prosent prosent av de fremmøtte aksjonærene stemte for konsernløsningen som lå på bordet, heter det i pressemeldingen.

Varme & Bad (VB) blir formelt et konsern når transaksjonene er gjennomført i andre kvartal 2023. Integrasjonsarbeidet starter i januar 2023, og den praktiske overgangen fra kjede til konsern vil skje gradvis i løpet av 2023, skriver VB videre.

Anders Almestad blir konsernsjef. Han er i dag interim daglig leder i rørleggerkjeden VB.

– Som rørlegger-eid konsern vil VB være i en unik posisjon til å håndtere, og være med å drive endringene VVS-bransjen står overfor. VB være i stand til å øke digitaliseringstakten, styrke rekrutteringen og den interne kompetanseutvikling, og jobbe mer systematisk og kraftfullt med bærekraft, sier Almestad i pressemeldingen.

Når VB nå går fra å være en rørleggerkjede til å bli et konsern, innebærer det rent praktisk at dagens kjedemedlemmer selger sin virksomhet til VB, der betalingen skjer i form av lånefinansierte kontanter og aksjer. Fordi deler av oppgjøret skjer i aksjer, vil dagens VB-eiere fortsette å være eiere i konsernet VB. For medlemmene som ikke ønsker å selge virksomheten, kan de, ifølge pressemeldingen, bli værende i et kjedesamarbeid med VB gjennom konseptet VB Partner, eller være tilknyttet kun gjennom et innkjøpssamarbeid, VB Alliert.

– Det har hele tiden vært viktig å finne en løsning hvor det er plass til alle; både de som ønsker å selge virksomheten sin og bli en integrert del av konsernet, og de som ønsker å fortsette å være tilknyttet konsernet på en måte som ligner på dagens kjedesamarbeid, sier Anders Almestad.