Anders Almestad. Foto: VB
Anders Almestad. Foto: VB

Legger frem forslag til strategisk retningsvalg for eierne i Varme og Bad

Etter nesten ett års arbeid har styret i rørleggerkjeden Varme og Bad AS (VB) lagt frem forslag om ny strategisk retning for VB.

– Nå skal eierne avgjøre om VB skal forbli en kjede bestående av rørleggerbedrifter, eller ta steget til å bli et konsern eid av rørleggere, heter det i en melding fra kjedens styre.

Under generalforsamlingen i april 2021 ga eierne i VB styret mandat til å utrede ulike strategiske retningsvalg for VB. Siden dette har styret vurdert alternative organisasjonsformer, med mål om å skape et enda mer konkurransedyktig VB.

– Etter nesten ett år med grundig og omfattende arbeid er vi glade for å nå kunne presentere en organisasjonsform som vi mener representerer et veldig spennende retningsvalg for VB. Nå er det opp til VB-bedriftene å ta stilling til forslaget, og å bestemme hva som blir VBs fremtid, sier Anders Almestad, styreleder i VB, i meldingen.

Løsningen innebærer en omstrukturering av VB slik at VB går fra å være en kjede bestående av rørleggerbedrifter til et konsern eid av rørleggere.

– Rent praktisk betyr løsningen at dagens medlemmer selger sin virksomhet til VB, der betalingen skjer i form av lånefinansierte kontanter og aksjer. Fordi deler av oppgjøret skjer i aksjer, vil dagens VB-eiere fortsette å være eiere i konsernet VB. For medlemmene som ikke ønsker å selge virksomheten kan de bli værende i et kjedesamarbeid med VB, eller de kan være tilknyttet kun gjennom et innkjøpssamarbeid. Alle har en plass, både eksisterende medlemmer og nye som måtte ønske å slutte seg til VB, skriver kjeden.

– Etter at styret fikk mandat til å utrede ulike strategiske retningsvalg har vi jobbet på spreng for å vurdere forskjellige alternativer. Dette har vært en meget grundig prosess, og for å være sikre på at vi presenterer eierne det vi mener er den beste løsningen har vi også testet og justert løsningen underveis, sier Almestad.

– Siden november 2021 har vi blant annet invitert et utvalg på rundt 40 VB-bedrifter, som representerer et tverrsnitt av VB, til å komme med sine innspill på løsningen. Basert på deres tilbakemeldinger har vi gjort flere tilpasninger og justeringer, legger Almestad til.

Styret i VB mener VVS-bransjen står midt i betydelige endringer, og at endringstakten bare vil øke fremover.

– En ting er at de store, globale trendene treffer oss. Krav og forventninger knyttet til for eksempel teknologi og bærekraft påvirker alle bransjer. Det kan både handle om forventninger til enklere og bedre kundereiser og mer effektiv logistikk, eller nye rapporteringskrav fra kunder, myndigheter og banker. Og det kan handle om at markeds- og konkurransebildet endrer seg gjennom bransjeglidninger og helt nye typer aktører, ofte gjort mulig gjennom teknologi, sier Almestad.

14. juni vil VB gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling der alle eierne i Varme & Bad

– Nå er det opp til generalforsamlingen å vurdere fremtiden til VB. Vi i styret håper at alle eiere stiller på generalforsamlingen 14. juni, enten selv eller gjennom fullmakt. Dette er en veldig viktig avgjørelse som handler om VBs fremtid. Da er det viktig at alle sier sin mening, sier Almestad.