Statssekretær Heidi Karin Nakken skal i neste uke møte representanter fra næringen i royalsaken. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

KMD møter organisasjoner fra næringen i royalsaken

Statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en kommentar til Byggeindustrien at folk skal være trygge på at bygg og boliger tilfredsstiller myndighetenes krav. Hun sier også at hun neste uke skal treffe representanter fra næringen i sakens anledning.

Hun peker på at kravene er innført nettopp for å ivareta sikkerheten og tryggheten til folk.

Samtidig sier Nakken at hun ikke kan kommenterte testresultatene royalprodusentene presenterte onsdag.

- Jeg kan ikke uttale meg om tester utfra en mediasak eller de overordnede testresultetene vi har fått. Først når alle testresultater og testmetoder er på bordet slik at fagfolkene kan gjøre en grundig vurdering, kan vi si noe om dette, skriver Nakken.

- Vi må nå få alle fakta på bordet, sette oss inn i testresultatene og få oversikt over omfang og konsekvenser før vi går videre. Produsentene, boligbyggerne og flere organisasjoner i byggenæringen må sammen med myndighetene se på muligheter for å løse utfordringene saken bringer, uten at dette skal gå på kompromiss med folks sikkerhet, utdyper hun.

Hun sier det også er avtalt møter med næringen om kort tid.

- Jeg skal allerede tidlig neste uke ha møte med organisasjoner fra næringen for å få synspunkt og innspill til løsninger, også boligprodusentene, skriver Nakken i meldingen til Byggeindustrien.