Multiconsult, LINK Arkitektur, Byantropologene og CMS Kluge advokatfirma vant rammeavtalen på rådgivningsoppdrag for parker og byrom i Bydel Gamle Oslo. Illustrasjonsfoto: Multiconsult
Multiconsult, LINK Arkitektur, Byantropologene og CMS Kluge advokatfirma vant rammeavtalen på rådgivningsoppdrag for parker og byrom i Bydel Gamle Oslo. Illustrasjonsfoto: Multiconsult

Vant rammeavtale for parker og byrom i Gamle Oslo

Multiconsult, LINK Arkitektur, Byantropologene og CMS Kluge advokatfirma vant rammeavtalen på rådgivningsoppdrag for parker og byrom i Bydel Gamle Oslo.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding denne uken.

– Avtalen er en viktig seier for satsingen vår på byroms- og byutvikling, og styrker posisjonen vår som aktør i utforming av Oslo. Sammen med Bydel Gamle Oslo skal vi utvikle bydelens parker og plasser til inkluderende og grønne møteplasser gjennom hele året, sier Hanna S. Væg, leder for marked og salg for forretningsenhet By- og områdeutvikling i Multiconsult.

Gjennom rammeavtalen skal Multiconsult bidra til gjennomføring av Parkplanen 2023- 2024 (BGO2022), et verktøy utarbeidet for å oppgradere og prioritere innsats i bydelens store portefølje av 24 parker og plasser, heter det i pressemeldingen.

Flere av tiltakene i parkplanen skal skje i parker som ligger innenfor avgrensningen for Områdeløft Grønland og Tøyen. I programplanen for Områdeløft nevnes målrettede og stedstilpassede tiltak for å skape trivelige nabolag med attraktive møteplasser. I arbeidet med parkplanen er det særlig behovene til barn og unge som skal ivaretas og innsatsen prioriteres der behovet er størst.

Hanne Tangen, leder for enhet By- og områdeutvikling i Multiconsult. Foto: Hampus Lundgren / Multiconsult
Hanne Tangen, leder for enhet By- og områdeutvikling i Multiconsult. Foto: Hampus Lundgren / Multiconsult

– Avtalen er et viktig verktøy for gjennomføring av planlagte park- og byromsoppgraderinger i Bydel Gamle Oslo, og vi er veldig glade for å ha fått den på plass. Det kom inn mange gode tilbud i konkurransen. Med relevant kompetanse og erfaring, samt innsikt i lokale forhold og utfordringer i bydelen, gikk Multiconsult til topps. Vi gleder oss til samarbeidet, sier Gunhild Laxaa parkforvalter i Bydel Gamle Oslo.

– Vi ser frem til gode samarbeid for å realisere disse viktige prosjektene og sørge for at enda flere skal ha glede av bydelens grønne lunger og møteplasser, sier Hanne Tangen, leder for enhet By- og områdeutvikling i Multiconsult.