Kjoskrysset i Kristiansand. Illustrasjon: Afry
Kjoskrysset i Kristiansand. Illustrasjon: Afry

Vant kontrakt om kryss i Kristiansand

Afry skal prosjektere nytt veikryss i Kjosbukta i Kristiansand.

Det skriver Afry i en pressemelding torsdag.

Kjoskrysset blir, ifølge pressemeldingen, beskrevet som en stor trafikal utfordring i Vågsbygd, som er Kristiansands største bydel. Nå skal krysset bygges om, og Afry skal bistå Agder fylkeskommune med rådgivning, prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølgning i anleggsfasen av det nye Kjoskrysset.

Trine Skjæveland, prosjektleder i Afry. Foto: Elvin Jamakosmanovic /Afry
Trine Skjæveland, prosjektleder i Afry. Foto: Elvin Jamakosmanovic /Afry

– Vi gleder oss til å ta del i et så komplekst og samfunnsnyttig prosjekt i Kristiansand. Hovedformålet med prosjektet er å tilrettelegge for mer trafikksikre løsninger for myke trafikanter, samtidig som vi ivaretar omgivelsene, sier Trine Skjæveland, prosjektleder i Afry.

Prosjektet består blant annet av en ny ekspress gang- og sykkelvei med bru, ombygging av dagens kryss til rundkjøring, samt etablering av nye bussholdeplasser og innfartsparkering.

– Det er et prosjekt med stort og komplekst omfang. Prosjektet består av cirka 800 meter med fylkesvei, 300 meter med kommunal vei og 220 meter med bru for de myke trafikantene, sier Skjæveland.

I prosjektet er det også lagt opp til å prosjektere hovedforsyning for vann til Kristiansand kommune, spillvannsanlegg, vannforsyningsanlegg, og bekkelukking tilpasset fiskevandring.Det skal utarbeides et konkurransegrunnlag for utførelesentreprise, og prosjektet utføres modellbasert i henhold til Statens vegvesens håndbok R110, skriver Afry.

Prosjekteringsleder Marius Kornstad i Afry. Foto: Elvin Jamakosmanovic /Afry
Prosjekteringsleder Marius Kornstad i Afry. Foto: Elvin Jamakosmanovic /Afry

– Våre leveranser er planlagt å være ferdigstilt innen oktober 2024, så fremdriften vil følges opp tett. Tverrfaglig samhandling er viktig for å sikre god gjennomføring. Godt koordinerte grensesnitt mellom fag, områder og eksisterende omgivelser vil bli sikret gjennom bruk av BIM i tverrfaglig koordinering, sier prosjekteringsleder Marius Kornstad i Afry.