Boligområdet på Oksenøya på Fornebu. Foto: Morten Rustad, VJUS
Boligområdet på Oksenøya på Fornebu. Foto: Morten Rustad, VJUS

Vant arkitekturpris på Fornebu

Tag Arkitekter og OBOS er kåret til vinner av Landskapsarkitekturprisen for boligområdet Oksenøya på Fornebu.

I konkurranse med 17 andre prosjekter, gikk årets pris til OBOS og TAG Arkitekter for uteområdene på Oksenøya ved Holtekilen. Her har OBOS de siste årene bygget over 300 boliger i sjøkanten på vestsiden av Fornebu.

Landskapsarkitekturpriseni regi av NLA, Norske landskapsarkitekters forening, ble delt utførste gang i 2015. Utmerkelsen skal bidra til å heve og fornye norsk landskapsarkitektur.

– Det er utrolig morsomt å få denne prisen, ikke minst for de som har valgt å bosette seg her. Det er en stor anerkjennelse av den jobben mange har gjort for å skape dette unike boligområdet. Prosjektet har gjennomgående høy arkitektonisk kvalitet, og stedets opprinnelige natur har vært styrende for utformingen av byggene og landskapet, noe som har resultert i at boligområdet glir godt inn i omgivelsene på Oksenøya, sier Kristine Tveitnes, administrerende direktør for OBOS Fornebu, i en pressemelding.

Hun understreker viktigheten av å skape gode bomiljøer.

– Vi er godt i gang med å transformere Fornebu fra hovedflyplass til et område hvor over 55000 mennesker skal bo og jobbe i fremtiden. En viktig del av denne jobben er å sørge for gode uteområder og livet mellom husene.

Juryen trekker fram Oksenøya som et godt eksempel på hvordan man kan utforme et område: "Boligområdet preges i stor grad av en god geometri,med gode fellesarealer bundet sammen av stier fra uterom til uterom, store og varierte grøntområder og en bevisst overvannshåndtering. Området er myket opp med mye gress, og høydeforskjeller er brukt bevisst mellom byggene ved å lage ramper, amfi med trappeløsning og lekeområde i terrenget. Boligområdet får prisen fordi det viser en gjennomgående kvalitet gjennom hele prosjektet, fra planlegging til ferdig utførsel. Landskapsarkitekten har klart å lage et praktisk og samtidig vakkert anlegg som juryen håper vil være til inspirasjon for andre boligutbyggere."

– Her har du svaberg, vind, fugler, sand og kalk. Det er en helt spesiell atmosfære, sier Hanne Naustvik Sundalskleiv, landskapsarkitekt hos Tag Arkitekter (nå i Rodeo Arkitekter) i meldingen.

Hun har vært med å utvikle og bevare det unike naturområdet mellom husene på Oksenøya, og trekker fram viktigheten av å integrere det maritime, rolige og sanselige med bebyggelsen.