Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen markerer at Vangstunnelen åpnes ved å skjære over et nasjonalfarget bånd med en bunadskniv fra Voss. Han er flankert av regionveisjef Helge Eidsnes, ordfører Ingebjørg Winjum fra Granvin og ordfører Hans-Erik Ringkjøb fra Voss.

Vangstunnelen åpnet

Fredag 20. desember åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den 2.469 meter lange Vangstunnelen på Voss.

Tunnelen går mellom Svartenakken ved Vangsvatnet og Ringheim og er dimensjonert for 80 km/t. Den er prosjektert av Statens vegvesen og drevet av NCC Construction.

Ketil Solvik-Olsen sa ved åpningen at regjeringen ønsker å bedre trafikksikkerheten på E16 mellom Voss og Bergen, en strekning som i dag er svært ulykkesbelastet.

Ordfører Hans-Erik Ringkjøb i Voss kommune beskrev tunnelen som en miljøtunnel siden Voss sentrum nå slipper gjennomgangstrafikk som blant annet består av 800 trailere daglig. Han mener dette gir Voss helt nye muligheter.

Årsdøgnstrafikk vil ligge på cirka 7.000 kjøretøy om sommeren

Det tar nå to minutter å passere Voss sentrum i den 2.469 lange Vangstunnelen.