E134 ved Kongsberg er en av strekningene som inngår i det nye veidriftskontrakten. Foto: Anita Tveiten / Statens Vegvesen
E134 ved Kongsberg er en av strekningene som inngår i det nye veidriftskontrakten. Foto: Anita Tveiten / Statens Vegvesen

Vaktmesterkompaniet lavest på driftskontrakt for riksveinett i Drammen-området

Fire entreprenører kjemper om drifts- og vedlikeholdskontrakten for riksveiene i og rundt Drammen. Vaktmesterkompaniet AS har levert det laveste tilbudet.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

Driftskontrakten for riksveiene i Drammen-området gjelder fra 1. september 2022 og fem år framover, og omfatter 340 kilometer vei, hvorav 290 kilometer riksvei og 50 kilometer gang- og sykkelvei langs riksveien.

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Veinettet innenfor Hole, Ringerike og Modum innlemmes i kontrakten først fra 1. september 2023, skriver Vegvesenet i meldingen.

Dette var tilbudene:

  • Vaktmesterkompaniet: 415.000.000 kroner
  • Veidekke Industri: 434.464.912 kroner
  • Mesta: 477.649.881 kroner
  • Presis Vegdrift: 562.250.244 kroner

– Vi er godt fornøyde med konkurransen og antall tilbydere, sier byggeleder Anita Tveiten.

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og dersom all dokumentasjon er i orden, er det tilbyderen med laveste pris som vinner kontrakten. Etter planen skal kontrakt undertegnes etter påske.

Drifts- og vedlikeholdskontrakten innebærer motorveier, andre riksveier, bygater, landeveier, gang- og sykkelveier, 22 tunnelløp mellom 125 og 3800 meter lengde, 381 bruer, ti rasteplasser, fem pendleparkeringsplasser, tiltak for reduksjon av luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum, alle andre objekter som normalt er i en driftskontrakt på vei, samt vinterdrift.