Rune Flengsrud, administrerende direktør i Ahlsell Norge og nå også styreleder i Virke teknisk handel. Foto: Ahlsell

Rune Flengsrud, administrerende direktør i Ahlsell Norge og nå også styreleder i Virke teknisk handel. Foto: Ahlsell

VA- og VVS-bransjen får nytt bransjefellesskap i Virke

VA- og VVS-bransjen får et eget bransjefellesskap i Virke, og får navnet Virke teknisk handel.

– Det er svært gledelig, og en tillitserklæring at rørgrossistene nå ønsket å legge sitt bransjefellesskap til Virke. Dette er en viktig brikke i Virkes satsning på bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som gir oss enda mer tyngde og gjennomslagskraft på de sakene som er viktige for medlemmene våre, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen i en pressemelding.

Etter at Norske Rørgrossisters Forening sin database ble overført til Norsk Byggtjeneste har det vært jobbet med en løsning for å flytte bransjens fellesskapsarena inn i Virke, opplyser de i en pressemelding.

– Vi er veldig glade for at dette nå endelig er på plass. Vi ser frem til å jobbe sammen med Virke på de sakene som er viktige for bransjen både i dag, men også i årene som kommer, sier styreleder i det nyetablerte bransjefellesskapet, Rune Flengsrud, som til daglig er administrerende direktør i Ahlsell i meldingen.

I tillegg til det nyetablerte Virke teknisk handel, forvalter Virke bransjefellesskapet for byggevarehandelen. Elektrogrossistene har også en samhandlingsarena i Virke.

– At hele handelsleddet for byggenæringen er samlet i Virke vil ha en positiv effekt og gi gode synergier. Vi støter på mange av de samme utfordringen på tvers av de tekniske disiplinene og da kan det av og til være fornuftig å stikkehodene sammen, fortsetter Flengsrud.

Det er i første omgang Ahlsell, Brødrene Dahl, Onninen og Heidenreich som er medlemmer i bransjefellesskapet, men det åpnes for bredere deltakelse.

Styret i det nyetablerte bransjefelleskapet består av Bjørn Moen (Heidenreich), Jørn-Are Bergh (Onninen), Asbjørn Vennebo (Brødrene Dahl) og Rune Flengsrud (Ahlsell).