Uvær fører til flere stengte veistrekninger i nord

Det er kolonnekjøring og stengte veistrekninger en rekke steder i Nordland, Troms og Finnmark som følge av uværet det siste døgnet.

I Troms er E6 over Kvænangsfjellet fortsatt stengt på grunn av uvær og fare for ras. Her blir det gjort en ny vurdering klokken 18, opplyser Statens vegvesen.

I Finnmark er det kolonnekjøring på E6 over Sennalandet. Mellom Lakselv og Karasjok advarer Vegvesenet om smal veibane på grunn av sterk vind og snø i veibanen. På E69 er det kolonnekjøring mellom Skarsvåg og Nordkapp.

I Nordland er det kolonnekjøring på E10 over Bjørnefjell på grunn av uværet. Ny vurdering gjøres klokka 17.

Det meldes dessuten om glatte veier mange steder i alle de tre nordligste fylkene.

Flere fylkesveier er også stengt, samt flere fergesamband. På flere av veistrekningene er det rasfare som gjør det utrygt å ferdes på veiene.