Illustrasjonsfoto: Arve Brekkhus

Utvikler ny kontraktstandard for utleie

Standard Norge starter utviklingen av en ny Norsk Standard for kontrakter til utleieavtale av brakker og moduler.

Det skriver Standard Norge i en pressemelding mandag.

Utviklingen av en ny kontraktsstandard for utleie av brakker og moduler starter denne høsten, og Standard Norge leter nå etter samarbeidspartnere i arbeidet. Første møte i den nye standardiseringskomiteen for utleieavtaler arrangeres i Microsoft Teams i oktober.

Målet med prosjektet er, ifølge pressemeldingen, å utvikle en kontraktstandard og/eller blankett for utleie av brakker og moduler.

I dag benyttes ofte standarden NS 8407 på disse kontraktsforholdene, men Standard Norge skriver i pressemeldingen at selv om denne fungerer for oppstarts- og avslutningsfasen, hvor mobilisering og demobilisering av brakker og moduler skjer, er den ikke like egnet for selve utleieperioden.

Mange utleiefirmaer må i dag gå med på å benytte NS 8407, fordi kommunene ofte krever det, men det er, ifølge pressemeldingen, større behov for detaljering og regulering av ansvarsforholdet knyttet til utleie enn det NS 8407 legger til rette for. Dette fører ofte til at egenproduserte avtaler benyttes, og tolkningsutfordringene i etterkant blir større.

Kan en samlet kontraktstandard for hele leieforholdet fra montering til demontering være løsningen? spør Standard Norge i meldingen.