Ombyggingen av Knut Alvsons gate og ombyggingen av krysset med Kornsilovegen er utsatt. Foto: Google Maps
Ombyggingen av Knut Alvsons gate og ombyggingen av krysset med Kornsilovegen er utsatt. Foto: Google Maps

Utsetter veiprosjekt på Hamar på grunn av kostnadsøkning

Ombyggingen av Knut Alvsons gate og ombyggingen av krysset med Kornsilovegen på Hamar er utsatt. Det ene tilbudet fylkeskommunen fikk inn var høyere enn ventet på grunn av den sterke kostnadsveksten.

Innlandet fylkeskommune lyste tidligere i vår ut en anbudskonkurranse på ombyggingen av Knut Alvsons gate. Planen er å bygge om gata for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende og justere krysset med Kornsilovegen. Som en del av prosjektet skulle det også legges nye vann- og avløpsledninger for Hamar kommune.

Ved tilbudsfristens utløp i mai hadde fylkeskommunen kun mottatt ett tilbud fra Dobloug Entreprenør AS, og det lå, ifølge byggherren, langt over prisestimatet.

- Tilbudssummen var høyere enn forventet, og skyldes kostnadsøkning på flere innsatsfaktorer slik som strøm, drivstoff og materialer. I tillegg til entreprisekostnader, har vi kostnader knyttet til grunnerverv, planlegging og byggherrerelaterte ting som gjør at den totale prosjektkostnaden ville blitt nærmere 36 millioner kroner. Dette er mer penger enn det vi har fått tildelt til prosjektet og vi har derfor blitt nødt til å avlyse anbudskonkurransen, sier Tommy Skjærbekk, enhetsleder i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

I meldingen skriver Innlandet at administrasjonen vil vurdere alternative løsninger, og melde saken opp til ny politisk behandling. Politikerne i hovedutvalg for samferdsel vil etter sommerferien ta stilling til hva som skjer med Knut Alvsons gate.

- Vi ser at andre utbyggere også får økte kostnader, og det er derfor ikke overraskende at fylkeskommunen opplever den samme utviklingen. Vi får se på alternativene før vi fatter en beslutning når vi får saken på agendaen etter sommerferien, sier Stein Tronsmoen, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune i samme melding