Illustrasjon på fortau og sykkelfelt. Foto: Gry N. Løvhaugen/Viken fylkeskommune

Illustrasjon på fortau og sykkelfelt. Foto: Gry N. Løvhaugen/Viken fylkeskommune

Utlyser ny kontrakt i Sandefjord

Konkurransen om å få kontrakten til å bygge fortau og sykkelfelt i Lingelemveien er lyst ut. I tillegg skal det lages rundkjøring og gjøres et betydelig vann- og avløpsarbeid.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er byggherre for rundkjøringen og gang- og sykkelveien, mens Sandefjord kommune er byggherre for VA-anlegget.

– Vi skal bygge fortau og sykkelfelt i omtrent 350 meters lengde langs begge sider av Lingelemveien fra krysset Midtåsveien til krysset med Ringveien, forteller byggeleder Truls Are Tvedt Jacobsen i fylkeskommunen i en pressemelding.

I tillegg til fortauet skal det også lages sykkelfelt langs fortauene på begge sider.

Krysset der Lingelemveien og Ringveien møtes skal bygges om til rundkjøring.

– Innlevering i konkurransen er 15. august. Håpet vårt er da å skrive kontrakten i september slik at arbeidet kan begynne i oktober, sier byggelederen.

Prosjekteringen er gjort i regi av fylkeskommunen. Entreprisen er en utførelsesentreprise.

Samtidig med veibyggingen skal Sandefjord kommune blant annet legge 1,6 kilometer med vannledninger og nær en kilometer spillvannsledninger og overvannsledninger.

I fellesprosjektet er Vestfold og Telemark fylkeskommune og Sandefjord kommune oppdragsgiver og byggherre for hver sin del av prosjektet. Fristen for å være ferdig med alt arbeidet er 10. oktober 2025.

Tilbudskonferanse blir holdt den 28. juni på fylkeshuset i Tønsberg.