Kommunen utlyser konkurranse om å bygge hotell på havna i Levanger

Levanger kommunen skal selge tomta, men for å sikre at det blir et godt hotell som blir satt opp på tomta, ønsker kommunen å lage en konkurranse om å lage den beste løsningen.

– Det er stort behov for større hotellkapasitet i byen. Flere senger vil trekke til seg arrangementer som i dag legges til Stjørdal eller Trondheim fordi det ikke er nok overnattingssenger i Levanger, skriver kommunen i en pressemelding.

Hotelltomta ligger på Ravns plass på havna.

– Det er mulig å bygge inntil 50 meter i høyden på tomta, langt høyere enn sementtårnet som sto på nabotomta til inntil for kort tid siden, melder kommuen.

– I første omgang ønsker vi å prekvalifisere inntil fire grupperinger som får tid og penger til å kna sammen et godt hotellprosjekt. En vesentlig del av konkurransen er å finne noen som kan drive hotellet. Uten driver blir det ikke bygd noe hotell, sier næringssjef Håkon Okkenhaug i Levanger kommune i meldingen.

De som er interessert har nå tiden fram til 16. juni på å lage grupperingen som kreves for å være med i den endelige konkurransen. Før sommeren skal det avgjøres hvem disse grupperingene er. Så brukes andre halvår til å finne løsningen før man konkluderer i konkurransen.

– Over lengre tid nå har det vært interesse fra flere parter om å få i gang salget av tomta. Det har vi nå klart å få til. Derfor er vi spent på hvor mange som synes dette er et attraktivt konsept, sier Okkenhaug.