F.v. Yngve Torkildsen, Arve Brekkhus, Dagfinn Wasbø og Nina Aasland. (Foto: Christoffer Curtis)

Utleieprisen til Dagfinn Wasbø og Martin Tveter

På Utleiekonferansen onsdag kveld ble det delt ut to utleiepriser. De gikk til Dagfinn Wasbø fra Naboen Utleie og Martin Tveter fra UCO.

Martin Tveter (Foto: Christoffer Curtis)

Det hører til sjeldenhetene at man deler ut Utleieprisen til to vinnere i samme år – men i år fant juryen dette nødvending med bakgrunn i den store innsatsen Wasbø og Tveter har lagt ned.

Juryen sier blant annet følgende om tildelingen av Uteleirpien 2015 til Dagfinn Wasbø:

«Prisvinneren har mange faglige kvaliteter i tillegg til mye energi. Han fremviser en imponerende effektivitet og en kraftfull gjennomføringsevne. Både i eget selskap, og i Norsk Utleieforening har prisvinneren fremvist et stort engasjement og lagt ned verdifull innsats til bransjens beste. den kritiske fasen av prosjekt Sikkerhetsveiledninger, gjennom 2014, har prisvinneren vært en avgjørende ressurs for at prosjektet har nådd sin målsetting. Prisvinneren har dokumentert store kunnskaper og teknisk innsikt om avanserte maskiner i bransjen, og hvordan disse på en sikker og lett forståelig måte skal brukes for å unngå uhell og ulykker.»

Om vinneren Martin Tveter uttalte juryen blant annet følgende:

«Helt siden Norsk Utleieforening ble etablert har prisvinneren vært en god bidragsyter, bl.a. ved flere gode innlegg på våre Utleiekonferanser. Han har vist en imponerende evne til helhetssyn, struktur og forståelse av å gjøre de riktige valgene gjennom hele perioden av prosjekt Sikkerhetsveiledninger. Gjennom hele prosjektet har prisvinneren vært en team-orientert ressurs og vist en spesiell vilje og åpenhet for støtte til øvrige prosjektmedlemmer da komplekse oppgaver skulle løses. Prisvinneren har fremvist store kunnskaper, teknisk innsikt og vært en bærebjelke for de involverte i prosjektet. Han bidrar gjennom praktisk handling til å forsterke foreningens mål om å profesjonalisere utleiebransjen.»

I Juryen sitter satt Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Yngve Torkildsen (Norsk Utleieforening), Nina Aasland (Nabofelleskapet) og Leo Nygænen (Byggenæringens Mediesenter).