Siste dekkestøp på Brenna bruer er nå fullført. Foto: Martin Vares

Siste dekkestøp på Brenna bruer er nå fullført. Foto: Martin Vares

Utførte siste dekkestøp på Brenna bruer

Nye E16 Bjørum-Skaret tar form, og denne uken ble siste dekkestøp utført på Brenna bruer.

I desember fullførte Statens vegvesen og Skanska dekkestøpet på sørgående løp. Nå er dekkestøpet også på nordgående bru ferdig, skriver de i en pressemelding.

Brenna bruer er to parallelle bruer, hver på cirka 120 meters lengde. Bruene befinner seg vest for den nye Bukkesteinhøgdtunnelen.

Det var onsdag 18. januar man støpte de siste om lag 40 lengdemeter av bruoverbygningen i nordenden av brua.

I alt 340 kubikk med betong ble støpt og jobben tok ti timer å utføre.

Dette gjenstår nå i prosjektet:

  • Oppfylling av masser opp til brubanen i hver ende av bruene.
  • Støp av betongrekkverk for de siste cirka 40.5 lengdemeter bruoverbygning i nordenden av bruene.
  • Montering av lysmaster, skiltmaster/skiltportaler.
  • Montering av sluk og overvannsledning under bruene for å samle opp alt vann på bruene og lede det bort.
  • Montering av støyskjerm på nordgående bru.
  • Landskapstilpassing/tilsåing med mer ved og under bruene.
  • Asfaltering og vegoppmerking.