Fra venstre Svein Røed, Statens vegvesen, Arthur Wøhni, kommunaldirektør Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, ordfører, Bærum kommune, May Bente Hiim Sindre, prosjektleder Statens vegvesen og Bjarte Næss, prosjektleder Skanska.
Fra venstre Svein Røed, Statens vegvesen, Arthur Wøhni, kommunaldirektør Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, ordfører, Bærum kommune, May Bente Hiim Sindre, prosjektleder Statens vegvesen og Bjarte Næss, prosjektleder Skanska.Foto: Øyvind Storløkken, Statens vegvesen.

Skanska og Vegvesenet markerte milepæl for E16-prosjekt

Nye E16 Bjørum-Skaret tar form. Denne uken markerte Statens vegvesen og Skanska at første brudekkestøp for Brenna bruer er utført.

Statens vegvesen og Skanska inviterte blant annet ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune til kake og feiring av at første brudekkestøp for Brenna bruer nå er utført.

Brenna bruer består av to parallelle bruer som er 125 meter lange 9 meter brede. Den første dekkestøpen er utført på den ene brua og er 85 meter lang og 9 meter bred, opplyser Statens vegvesen i en melding.

– Brukonstruksjonene våre utgjør en viktig del av den nye veien. Dette markerer en viktig milepæl for prosjektet, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre i Statens vegvesen.

Den første dekkestøpen er utført på den ene brua og er 85 meter lang og 9 meter bred
Den første dekkestøpen er utført på den ene brua og er 85 meter lang og 9 meter bredFoto: Tom Heldal Larsen, Statens vegvesen.

Ifølge Statens vegvesen utgjør den første dekkestøpen 690 kubikkmeter betong. Det er NorBetong som leverer betongen.

– Det støpes cirka 60 kubikkmeter per time, noe som tilsier at hele brustøpen tar cirka 11-12 timer, forklarer prosjektlederen.

Brenna bruer vil gå over dagens E16 som blir omregulert til fylkesvei når nye E16 er klar sommeren 2025. Når man kjører gjennom den fremtidige Bukkesteinshøgdatunnelen (800 meter lang) i retning Hønefoss vil man umiddelbart etter tunnelmunningen kjøre over Brenna bruer, opplyser Vegvesenet.

Prosjektet E16 Bjørum- Skaret strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, halvparten av strekningen vil gå i tunnel. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 100-110 km/t. Prosjektet er i rute og den nye veien åpner sommeren 2025, skriver Vegvesenet.