Trond Joelson

Utflating i borettslagsprisene

Prisene på borettslagsboliger hadde en marginal prisnedgang på 0,2 prosent i tredje kvartal.

Det skriver Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i en pressemelding fredag.

Regionalt er det, ifølge pressemeldingen, fortsatt sterk prisutvikling i Oslo.

– Det er som forventet at prisveksten avtar i andre halvår. I høst er det også spesielt mye oppmerksomhet rundt utviklingen i norsk økonomi, med lavere oljepriser og hvilke følger det kan få for sysselsettingen. Likevel ser vi at prisveksten holder seg sterk i Oslo, noe som delvis kan forklares med at det fortsatt bygges for lite. Dette til tross for at bransjen melder at boligbyggingen ikke har vært så høy på mange år. Det viser at etterslepet er stort og at boligmarkedet i de største byene fortsatt preges av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.

Som i fjor er prisutviklingen på borettslagsleiligheter om lag uendret i tredje kvartal. Det betyr at boligprisene har økt med 6,5 prosent det siste året, skriver NBBL i meldingen

Gjennomsnittsprisen på borettslagsboliger i tredje kvartal er 2.406.844 kroner, hvorav andelen fellesgjeld utgjør 12,4 prosent.