Avdelingsleder i OBOS Eiendomsforvaltnings Follo- avdeling, Helge Aamoth (til venstre) og markedsansvarlig prosjektleder i Follo for OBOS Prosjekt, Anders Røren. Foto: Ole Kristian Trana / OBOS

OBOS Prosjekt åpner tre satellittkontorer

Denne uken åpner Follo-kontoret til OBOS Prosjekt i Ski. Asker og bærum-kontoret åpnet tidligere i vår i Sandvika, og et kontor for Romerike i Lillestrøm står på trappene.

Dørene på OBOS Prosjekt-kontoret i Ski åpner allerede torsdag denne uken.

Anders Røren er markedsansvarlig prosjektleder i Follo for OBOS Prosjekt, og foreløpig eneste byggetekniske rådgiver ved kontoret. Fra før av er forvaltningsavdelingen i OBOS stasjonert her.

– Siden det allerede sitter ti stykker fra OBOS Boligforvaltning her, har vi nok allerede et fotfeste. Men nå kommer vi også til å tilby tekniske tjenester i tillegg, til alle borettslag og sameier som måtte ønske det, sier Røren til Byggeindustrien.

OBOS Prosjekt tilbyr prosjektadministrative tjenester for borettslag og sameier, både i og utenfor OBOS-systemet. I tillegg utfører de ulike tekniske rapporter, som blant annet tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner med tilhørende likviditetsanalyser.

– VI er en av få aktører med denne spisskompetansen rettet mot borettslag og sameier, sier Røren.

Røren, som bor på Langhus i Ski, forklarer at de nye satellittkontorene er et svar på behovet for nærhet og tilgjengelighet for borettslag- og sameiestyrene til den nødvendige byggetekniske kompetansen, men også en satsing fra OBOS sin side, i et nybygg- og rehabmarked i vekst.

– Lokalkunnskapen er også viktig. Vi kan utvide her etter behov, men jeg kan også lene meg på kompetansen som sitter i Oslo. Nå kan vi tilby både sameier og borettslag en totalpakke inkludert både forvaltning og tekniske tjenester. Det er det mange styrer som er positive til i en ellers hektisk hverdag, sier han.

Forvaltningskontoret i Ski forvalter i dag rundt 150 borettslag og sameier, både private og rene OBOS lag. Det finnes også om lag 400 borettslag og sameier i regionen som per dags dato ikke forvaltes av OBOS. Både forvaltningstjenester og tekniske tjenester tilbys alle de 550 borettslagene og sameiene i regionen. Røren ser frem til jobben som starter torsdag.

– Jeg gleder meg til å ta tak i dette. Vi har jo allerede fotfeste med forvaltningskontoret, men nå skal vi etablere oss ytterligere, og jeg gleder meg til å komme i gang med oppgavene, sier han.

Fra før av har USBL Follo 24 ansatte i Ski, og teknisk direktør Lars Iddeng sier overfor Byggeindustrien at han ønsker konkurransen fra OBOS velkommen.