- Uteområdene til mange barnehager utrygge

Uteområdene til mange norske barnehager er utrygge. Lekeapparater mangler daglig tilsyn, noe som øker sjansen for alvorlige ulykker, melder P4.

Det Norske Veritas foretar klassifisering av norske barnehager. Dette skjer på oppfordring fra barnehagenes ledelse, for slik sertifisering er ikke myndighetspålagt. Veritas har de tre siste årene sertifisert 162 barnehager, mens ytterligere 80 uteområder er til vurdering. Alle har feil som vi klassifiserer som alvorlige, sier avdelingsleder Berit Hugdal i Veritas til P4 Nyhetene. Hugdal sier at førstegangsbesøkene avdekker store mangler ved uteområdene. Feil som går igjen er manglende rutiner for daglig tilsyn av lekeapparatene, for hardt fall-underlag, og apparater der snorer kan hekte og kile seg fast. Dette er mangler som i sum øker sjansen for stygge ulykker, ifølge Hugdal. I og med at vi finner alvorlige feil, kan sikkerheten bli bedre. Det skjer jo ulykker i tilknytning til uteområder. Det er det vi ønsker å forebygge, sier Hugdal.