Fosskolltunnelen langs E18 i Lier kommune. Foto: Statens vegvesen

Utbedrer E18 Fosskollen i Lier

I løpet av høsten starter Statens vegvesen rehabilitering av Fosskolltunnelen langs E18 i Lier kommune.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Arbeidene vil, ifølge meldingen, pågå i halvannet år, og vil medføre periodevis omregulering av trafikken.

I hele landet skal 200 tunneler utbedres i løpet av den kommende femårsperioden. I Statens vegvesen Region sør er det totalt 32 tunneler som utbedres fram til 2020.

– Vi skal arbeide i Fosskolltunnelen for å øke sikkerheten, og spesielt med tanke på brannsikkerhet og trafikkulykker. Det er stilt krav om at riksveitunneler skal oppfylle krav i Tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019. Disse blir ivaretatt i tunnelutbedringene som nå startes opp. I tillegg utføres en del påkrevd tunnelvedlikehold i det nå snart 50 år gamle tunnelanlegget, uttaler prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen Region sør.

Statens vegvesen inngår to entreprisekontrakter for prosjekt- gjennomføringen. Den første ble inngått i våres, og arbeidene pågår nå for fullt. Kontrakten omfatter arbeidene med trafikk- styringsanlegget ved Tranby og Kjellstad-krysset, samt påkjøringsrampe ved Brakerøya, heter det i pressemeldingen.

Hovedentreprisen for arbeidene inngås i løpet av oktober, og det er, ifølge Vegvesenet, forventet en rask oppstart av arbeidene i tunnelanlegget deretter. I forbindelse med disse arbeidene vil det bli trafikkomlegginger i tunnelanlegget mens arbeidene pågår, men det sikte på å opprettholde to kjørefelt i begge kjøreretninger E18 på dagtid.

AF Gruppen er innstilt til kontrakten for Fosskolltunnelen, som har en estimert verdi på omtrent 157 millioner kroner før merverdiavgift.