- Urovekkende økning i sykefraværet

NHOs sykefraværsstatistikk for 4. kvartal 2001 viser at det samlede fraværet stiger med 4,5 prosent i forhold til samme kvartal året før. Urovekkende tall, men vi satser på at arbeidet med et inkluderende arbeidsliv vil gi resultater i løpet av året, sier NHO-direktør Helge Fredriksen.

Funksjonærene har en økning på til sammen 7,3 prosent. Sykefraværet er nå på 4,0 prosentpoeng. Fraværet for mannlige funksjonærer økte sterkest med 9,4 prosent, mens fraværet blant deres kvinnelige kolleger økte med 4,1 prosent. Også blant arbeidere økte sykefraværet fra 4. kvartal 2000 til 4. kvartal 2001. Til sammen steg fraværet med 3,8 prosent. Sykefraværet blant arbeidere er nå 9,6 prosentpoeng. Til sammen steg fraværet med 3,8 prosent til 9,6 prosentpoeng. For kvinner steg det med 4,7 prosent, mens sykefraværet for menn økte med 3,4 prosent. NHO-direktør Helge Fredriksen synes det er urovekkende at sykefraværet stiger så mye. - Det gjør oss urolige, men samtidig viser det hvor viktig det er å få rammeverket rundt avtalen om inkluderende arbeidslivsvirksomheter (IA-avtalen) på plass. Bare slik kan gjennomføring og praktisk arbeid i bedriftene få effekt, sier direktør i NHO, Helge Fredriksen. Nivået for sykefravær for 4. kvartal 2001: Arbeidere: 8,8 % for menn, 13,1 % for kvinner Funksjonærer: 3,3 % for menn, 6,0 % for kvinner Samlet fravær for arbeidere og funksjonærer i 4. kvartal 2001 var 7,4 prosentpoeng. Det er en økning på 4,5 prosent fra 4. kvartal året før. Tallene er fremkommet ved å sammenlikne identiske bedrifter.