Urolige tider

Overordnet sett er det god aktivitet i byggenæringen, med stor omsetning innen både bygg og anlegg. Men det er likevel ikke tvil om at starten på 2022 har vært krevende. Markedene sliter fortsatt med etterdønningene av koronapandemien, og med krisen i Ukraina har utfordringene rundt både energipriser, råvarepriser og leveringsutfordringer stadig økt.