Uendret rente

Samtidig som styringsrenta ble stående uendret på 2,25 prosent, ga Norges Bank beskjed om at det ligger an til en økning utover høsten.

Venter rentehopp i august

Norges Bank vil trolig heve renten i kjølvannet av en renteøkning fra Den europeiske sentralbanken. Det betyr at renten vil bli satt opp 10. august, ifølge sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen.

– Avhengig av styrken i norsk økonomi vil renten bli ytterligere hevet på møtet i oktober eller november, sier Holvik.

Hun stiller seg tvilende til at Norges Bank vil drive renten helt opp til 5 prosent i 2014, fordi dette vil gi en kraftig styrking av kronekursen, noe som igjen vil svekke eksportindustrien og i tillegg sikre lavere prisvekst fra importerte varer.

Målet for Norges Bank er å styre renten mot en inflasjon på 2,5 prosent.

 

– Vi satte renten opp i mai, holder den uendret ved dette møtet og ser fortsatt for oss at renten øker gradvis gjennom andre halvår, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Hovedstyret i Norges Bank peker på at norsk økonomi går godt og at arbeidsledigheten faller. Dessuten er inflasjonen lav, men sentralbanken mener at den vil ta seg opp etter hvert.

Frykter ringvirkninger

Norges Bank må nå nok en gang manøvrere i et urolig internasjonalt farvann. Qvigstad sa onsdag at det er avgjørende at krisen i Hellas blir håndtert slik at problemene ikke sprer seg.

– Statsgjeldskrisen i Hellas og andre europeiske land har ført til ny uro i finansmarkedene. Derfor har aksjekursene falt og de langsiktige rentene er igjen svært lave. Men veksten i verdensøkonomien ser likevel ut til å holde seg oppe. Vi legger til grunn at gjeldskrisen i Hellas blir håndtert på en måte som ikke fører til vesentlige ringvirkninger for andre land, sier Qvigstad.

Vil heves

Beslutningen om å holde styringsrenta uendret, var i tråd med analytikernes forventninger.

Under onsdagens rentemøte vedtok sentralbankens hovedstyre at styringsrenten er på vei opp etter sommerferien.

– Styringsrenta bør ligge i intervallet 2,25-3,25 prosent i perioden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 19. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser, heter det i uttalelsen fra hovedstyret.