Arkivfoto

Tydeligere regelverk for barnesikring av vinduer

DIBK presenterte 1. september en revidert tekst i veiledning til Teknisk Forskrift på punktet som omhandler barnesikring av vinduer.

Direktør i Norsk Trevare Ivar Horsberg Hansen kan fortelle at veiledningen har vært utydelig på dette punktet, noe som har ført til ulike tolkninger i kommunene.

– Dette har vært frustrerende for vindusprodusentene som bestreber seg i å oppfylle forskriftskravet, sier Horsberg Hansen.

I den nye teksten står det nå:

Hensikten med kravet er å sikre at barn ikke faller ut gjennom vinduer og skader seg.

Barnesikring innebærer at vinduet må ha et sikringsbeslag som hindrer små barn i å åpne vinduet, eller et sperrebeslag som stopper vinduet i luftestilling.

– Det er med andre ord to muligheter. Enten kan man benytte vridere som er vanskelig å åpne, eller man benytter et beslag som stopper vinduet i luftestilling. Denne endringen gjør regelverket tydeligere sier Horsberg Hansen, og legger til at det er viktig at man får et regelverk som er enkelt å forstå, og som behandles likt i alle kommunene.