Tull om bompenger

Det blåser nå friskt rundt ledelsen i Fastlandsfinans på Nordmøre etter at man har valgt å bytte betalingssystem og operatør kort tid før bompengeprosjektet Krifast er nedbetalt. Egentlig skulle prosjektet ha vært nedbetalt, men på grunn av at man ønsker å gjøre noe med de dårlige tilslutningsveiene på riksveisambandet, har man motvillig utvidet bompengeperioden. Bommen tas ned i 2011. Vi forstår trafikantene som er i opprør. Noen har hatt dårlig skjønn i denne saken.

Vi mener bestemt at det burde vært ett bompengesystem som gjaldt for hele Norge. I dagens datasamfunn må det være mulig å ha et Autopass-system som registrerer hvilke samband man passerer. Ved å samle all behandling på ett sted - ville man kunne ha spart enorme beløp. De enkelte samband ville da automatisk kunne få overført de penger som rettmessig tilhører dem. I dag drives enkelte bompengeselskap alt for dyrt. Det går med utrolig mye penger til administrasjon og innkreving. Disse penger kunne man ha spart - og alt kunne ha gått til nedbetaling av gjeld.

Vi forstår at det på enkelte strekninger er behov også for å ta betalt for passasjerene. Det kunne løses ved at bilprisene økte noe på nettopp disse strekningene - eventuelt at disse sambandene ble noe subsidiert fra den store bompengepotten man sentralt hadde kontroll på.

Problemet i dag er at mange trafikanter som bruker ulike bompengestrekninger, må holde styr på en hel kortstokk. Mange må binde betydelig kapital for å få adgang til rabattkortene. Man kan selvsagt være enig i at betalingssystemet på Krifast ikke var optimalt - men å sette i gang så mye rabalder på grunn av prinsipper, viser at noen har dårlig skjønn.

Her trengs en opprydding - og den bør samferdselsministeren ta. Det vi opplever nå er en verkebyll og det skaper enormt mye frustrasjon i mange distrikter.