Trygg vei med smarte lys

Intelligente LED-lys øker lysmengden med trafikken, og skal både spare energi og redde liv på veien.

Det skriver Philips Norge i en pressemelding fredag.

Ifølge Trygg Trafikk har 2,8 millioner nordmenn opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger i mørket.

– Antallet myke trafikanter og syklister på og langs veiene øker, og det er for alvor nødvendig å se på hvordan sikkerheten kan forbedres og ulykkene unngås. I vinterhalvåret har vi få timer med dagslys. Vi jobber derfor med å finne løsninger som kan gjøre veiene sikrere, og redusere antall ulykker som skjer på grunn av dårlige lysforhold, sier daglig leder for Nordic Lighting i Philips, Astrid Simonsen Joos.

– Felles ansvar

– En ny generasjon intelligente LED-armaturer kan forbedre belysningen i trafikken og øke sikkerheten for både bilister, syklister og fotgjengerne som hver dag ferdes og krysser gater og veier. Og det er et felles ansvar å forbedre forholdene når løsningen finnes, fortsetter Joos i pressemeldingen.

Flere steder skal det nå være igangsatt forsøk med intelligent LED-belysning. Ifølge Philipsøkes lysstyrken når det er mye trafikk, og dempes når gatene er tomme.

Flere tusen opplyste timer

Intelligent LED-belysning kan gi besparelser hos kommunene både når det kommer til utskiftning, service og energiforbruk, samtidig som det gir bedre lys og regulering, hevder Philips.

I tillegg til levetid på flere tusen timer, bruker armaturene også omtrent halvparten så mye energi, heter det i pressemeldingen.

– Vi har kun sett starten når det gjelder mulighetene som finnes innen intelligent LED-belysning. Med et massivt energifokus i mediene og samfunnet generelt, er det på tide at også løsninger i trafikken kommer på dagsordenen, sier Joos.