Valtavalos G3 LED-lysrør i Fagerli kraftverks store maskinrom med indirekte belysning mot steinveggene fra tak til gulv. Valtavalos lysrør brukes også i alle korridorer og generatorrom.

Finner vil bli størst på LED i Norge

Målsettingen for finske Valtavalo er å bli nummer én på LED-lysrørmarkedet i Norge.

Finske Valtavalo Oy har ambisjon om å erobre første plass på LED-lysrørmarkedet i Norge i løpet av et par år.

Valtavalo, som for noen år siden flyttet sin lysrørproduksjon fra Kina til en robotstyrt produksjonslinje i Kajaani i Nord-Finland, har allerede klart å etablere en solid plattform for sine lysrør i Fagerli vannkraftverk i Norge.

Valtavalos G3 LED-lysrør i Fagerli kraftverks maskinrom med indirekte belysning mot steinveggene fra tak til gulv. Valtavalos lysrør brukes også i alle korridorer og generatorrom.

Prosjektet i Fagerli vitner om at LED-lysrør passer utmerket også for industrielle forhold. Vannkraftverkprosjektet i Fagerli som startet i 2013, hadde som målsetting å legge til rette for bedre arbeidsmiljø, mindre energiforbruk og mindre vedlikeholdsarbeid.

Salten Kraftsamband AS som eier kraftverket, forteller at de har oppnådd en økning på 60 % i energibesparelse med G3 LED-lysrør fra Valtavalo i tillegg til betydelige besparelser ved vedlikeholdskostnader. Ifølge Robert Normann fra SKS har LED-belysningen i tillegg forbedret arbeidsforholdene og skapt nye muligheter blant annet til bruk av bevegelsessensorer.

Administrerende direktør Morgen Groseth fra Energyoptimal, som utførte LED-lysrørprosjektet for SKS, vektlegger også betydningen av miljøbesparelser når man tar i bruk LED-belysning, fordi de nye lysrørene er resirkulerbare og inneholder verken kvikksølv eller andre tungmetaller.

Ifølge administrerende direktør Markku Laatikainen fra Valtavalo brukes bedriftens LED-lysrør også i mer krevende miljøer enn vannkraftverk rundt omkring i Skandinavia, f.eks. i prosessindustrien.

På et møte om “Energieffektiv belysning i tuffa miljöer” i regi av Jernkontoret i Sverige, som ble arrangert i mars 2014 i Stockholm, fortalte Mats Andersson fra Höganäs, verdens ledende produsent av jernbasert metallpulvertyper, om positive resultater som man har oppnådd ved å bruke LED-lysrør.

Andersson karakteriserte LED som “fremtidens” løsning: høy driftsgrad og styringsmulighet resulterer i lavt energiforbruk og lang levetid. Ifølge Andersson har man takket være LED-belysning nå endelig en mulighet til å oppfylle de høyeste kravene til belysningsnivå også innen prosessindustri.

Som et viktig offentlig åpningsarena for Valtavalos erobring av det norske markedet er offshore-industriens ONS-arrangement som avholdes i Stavanger den25 - 28. august ifølge Valtavalo. Det forventes cirka 60 000 profesjonelle besøkende fra industrien. Valtavalos utstilling ligger i Hall O, avdeling 1335.