Tror det kan bli færre boligkonflikter

Antall konflikter etter eiendomshandel kan reduseres betydelig i årene fremover, tror Norges TakseringsForbund.

Nå er innfasingen av en ny boligsalgsrapport i gang.

– For mange typer boliger blir rapporten obligatorisk fra førstkommende årsskifte. Dette blir den største reformen i norsk eiendomshandel på mange tiår, sier Ottar M. Skare, president i Norges TakseringsForbund (NTF).

Boligsalgsrapportene vil gi grundigere informasjon enn en vanlig takst. Forhold som tradisjonelt skaper mange konflikter i ettertid får økt oppmerksomhet.

Innføringen bygger på et samarbeid mellom takstbransjen og eiendomsmeglerne.

– Det neste halvåret vil vi jobbe med praktiske forberedelser og kunnskapstilpasning. Takstmannens rolle blir nå enda mer sentral. Våre vurderinger får økt verdi for partene i handelen, så utviklingsarbeidet som nå skjer er vårt aller største prosjekt, sier Skare.

Skadetakst bekymrer

NTF avholdt generalforsamling sist uke. Endringene i bolighandelen fra 2015 var et sentralt tema også der. I tillegg ble en rekke andre takstfaglige utfordringer gjennomgått.

– Blant annet er vi bekymret over signaler fra spesialistene våre innen skadetaksering, som mener bygningsskader som skal dekkes av forsikringsselskapene ikke blir ikke fulgt opp slik de burde. Konsekvensen blir ofte mangelfull utbedring og nye feil, sier Skare.

Uavhengige takstmenn opplever i stor grad å være koblet vekk fra prosessene med skadevurdering, til fordel for forsikringsselskapenes egne takstfolk og samarbeidspartnere.

NTF vil gjerne i dialog med forsikringsbransjen om dette.

– Også ved naturkatastrofer har selskapene hevet terskelen for når våre spesialister kobles inn. Dette mener vi faglig sett er uheldig, samtidig som det på sikt kan gi svekket beredskap ved at antall uavhengige takstmenn som tilbyr bistand ved store naturskader reduseres.

Fortsetter som president

Ottar M. Skare, som er fra Volda, stod ikke på valg ved årets generalforsamling, og fortsetter som president i NTF. Det gjør også visepresident Helge Jensen fra Bekkestua og styremedlem Bernhof Hansen fra Harstad.

Øyvind Stokke fra Tønsberg ble gjenvalgt som styremedlem. Claus Norsted fra Halden ble innvalgt som nytt styremedlem.

Norges Takseringsforbund er med sine drøyt 1100 medlemmer den klart største takstorganisasjonen i Norge, og rommer spesialister innen en rekke bransjer og funksjoner. Blant disse er bolig, næring, landbruk, maskiner, bil, båt og skade.

Internasjonalt representerer NTF den norske takstbransjen i Tegova, som er det europeiske forbundet for takstorganisasjoner med medlemmer fra 31 europeiske land.