Tror at 22.000 byggejobber forsvinner

Bygge- og anleggsnæringen venter at 22.000 jobber blir borte i år og neste år. Regjeringens krisepakker hindrer bare at det går fra vondt til verre.

De siste prognosene fra Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at sysselsettingen i byggenæringen vil synke med 18.000 i år og ytterligere 5.000 neste år. I anleggsnæringen vil den stige med 6.000 i år og synke med nesten like mye neste år.

De to næringene er blant dem som blir hardest rammet av de dårlige tidene, skriver Aftenposten.

- Det er stor usikkerhet knyttet til disse prognosene. Det er helt avgjørende at de to bankpakkene virker, slik at investeringsnivået i økonomien ikke synker unødig langt ned, sier administrerende direktør Ketil Lyng i BNL.