ROOFBOX. Illustrasjon: Nussmüller Arkitekten

Treteknisk inviterer til seminar om energioppgradering

Norsk Treteknisk Institutt inviterer til seminar om påbygg og energioppgradering av eksisterende bygningsmasse, onsdag 6. september på Bryggens Museum i Bergen.

Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en av de største utfordringene knyttet til energibruk, men likevel blir bare 1,2 prosent av Europas bygningsmasse rehabilitert årlig. Tilbygg kan være et lønnsomt tiltak for å korte ned tilbakebetalingstiden og minske risikoen i energioppgraderingsprosjekt. Trebaserte løsninger er høyaktuelt for tilbygg, og kan omfatte alt fra etterisolering til industrialiserte konsepter med elementer og moduler.

Nussmüller arkitekter har med konsepter som ROOFBOX og UrbanBoxes vist hvordan man med modulære og fleksible løsninger kan bygge tilbygg i urbane områder. Arkitektene OPA FORM er involvert i flere lokale prosjekter med fortetting og bevaring i Bergen, fra påbygg og ombygging av hotell til fortetting og bevaring av historisk trebebyggelse.
I tillegg blir det presentasjon av resultater fra arbeidet i det pågående EU-prosjektet ABRACADABRA.

Seminaret arrangeres av Norsk Treteknisk Institutt, og er en del av EU-prosjektet ABRACADABRA.

Arrangementet er gratis.

Les mer om arrangementet på treteknisk.no.