Tor Arne Midtskogen. Foto: Skanska Norge
Tor Arne Midtskogen. Foto: Skanska Norge

Trer ut av konsernledelsen i Skanska Norge

Tor Arne Midtskogen trer ut av konsernledelsen i Skanska Norge. Pål Aglen konstitueres som konserndirektør for byggvirksomheten.

Midtskogen har jobbet 37 år i Skanska. Han har gått gradene i selskapet, og hatt en rekke ledende stillinger både innen anlegg og bygg.

– Tor Arne har lagt ned et betydelig arbeid i mange år og nyter stor respekt i selskapet. Jeg er glad for at han ønsker å fortsette i Skanska slik at vi kan trekke veksler på hans kompetanse og erfaring, sier konsernsjef Stein Ivar Hellestad i en pressemelding.

Skanska Norge skriver at arbeidet med å finne Midtskogens etterførlger starter med en gang, og atstillingen vil bli lyst ut både eksternt og internt.

Hellestad understreker at dette er en viktig stilling for Skanska Norge, og at de vil bruke den tiden de trenger for å finne den rette lederen.

Aglen overtar ansvaret som konserndirektør for FO Bygg med umiddelbar virkning, og vil samtidig inneha rollen som konserndirektør for Eiendom.