Adm. direktør Heidi H. F. Kiellandi Treindustrien.


Treindustrien støtter Regjeringens målsetning om utvikling av bærekraftige bygg

- Regjeringen har som mål at nye energikrav skal gi mer klimavennlige bygg som sparer miljøet og natur for fremtidens generasjoner. Treindustrien støtter Regjeringens målsetning om utvikling av bærekraftige bygg, miljømessig, sosialt og økonomisk. I følge DIBK står byggsektoren for omlag 40 % av energibruken i Norge.

Dette skriver Treindustrien i sitt høringssvar til DiBK om den nye Tek10.

- Treindustrien vil bidra til å nå nasjonale mål både innen energieffektivisering og mer bærekraftige bygg. Vi støtter også behovet for et enklere og mer effektivt regelverk. For å nå samfunnets mål om å utvikle bærekraftige løsninger blir en helhetstankegang fra myndighetenes side viktig. Treindustrien påpeker at helhetsperspektivet med hensyn til å oppnå klimagevinst på kort og lang sikt er lite synlig i hørings-notatet. Klimagassutslippet fra produksjon av dagens bygninger er omtrent like stort som klimagassutslippet fra energibruken i hele byggets levetid. Etter hvert som energimål nås i byggets driftsfase, er det nødvendig å vektlegge hele byggets livsløp for å nå samfunnets klimamålsettinger, skriver de.

Regjeringen har forpliktet seg til å nå samme klimamål som EU i 2030.

- Om byggenæringen skal bidra til måloppnåelse må hele livsløpet for bygg tas i betraktning. Det betyr blant annet at transport, material-bruk og avhending/sanering/gjenvinning av bygg blir relevant, ikke kun drift av bygget, skriver Treindustrien i brevet.

Les hele brevet her