- Vi ser at våre medlemmer vil få en stor smell i 2021 og årene fremover hvis de prognosene som vi har innhentet slår til, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

- Bygg- og anleggsbransjen vil få den verste smellen i 2021

Koronakrisen vil kunne ramme bygg- og anleggsbransjen hardt de neste årene. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) presenterer i dag nye tall som estimerer at næringslivet kan miste mer enn 20.000 arbeidsplasser som følge av den forventede nedgangen i bygg- og anleggsaktiviteten.

Nå ber næringen det offentlige om hjelp til å holde hjulene i gang gjennom krisen.

- Vi ser at våre medlemmer vil få en stor smell i 2021 og årene fremover hvis de prognosene som vi har innhentet slår til, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, i en pressemelding.

Historiske tall viser at private aktører står for over 80 prosent av byggeaktiviteten her i landet, og det er her EBA frykter å se det største bortfallet.

- Prognosene viser at så mye som at en tredjedel av bygg -og anleggsmarkedet kan bli borte de neste tre årene som følge av COVID-19-krisen. I samme periode kan 215 milliarder kroner i investeringer og 20.000 arbeidsplasser forsvinne, heter det i meldingen.

- Alt peker på at private aktører vil utsette eller stanse nye byggeprosjekter. Oljenæringen og leverandørindustrien stanser prosjekter, hotell og utelivsbransjen er hardt rammet og vil ikke bygge noe nytt samt at det vil bli mindre satsning på nye boliger og lokaler til varehandelen, sier Sandberg videre.

Flere av medlemsbedriftene til EBA skal møte regjeringen onsdag 29. april for å komme med innspill om hvordan de kan hjelpe bransjen med den utfordringen de nå står overfor.

- Der blir det viktig å gjøre politikerne oppmerksomme på hvor mange arbeidsplasser som skapes gjennom aktiviteten i bygg og anlegg. Vår bransje representerer nesten 25 prosent av alle ansatte i privat sektor her i landet, og det sier seg selv at et stort fall i aktiviteten vil påvirke utrolig mange mennesker. Utregninger foretatt av Menon Economics viser at et byggeprosjekt til en milliard kroner gir rundt 950 årsverk, og vi kan derfor ikke sitte stille å se på at disse arbeidsplassene bare forsvinner, sier Sandberg.

I møtet med regjeringen vil det bli lagt frem flere forslag på tiltak som vil hjelpe bransjen til å komme seg gjennom krisen:

· Pågående offentlige prosjekter må videreføres og nye prosjekter må komme i gang. · Statlige og kommunale bygg og anleggsprosjekter må sikres nødvendig finansiering og statlige garantier. · Næringen må sikres likviditet gjennom skatte- og avgiftslettelser. · Offentlige anbudskonkurranser må utformes slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere.

- Det vil være like stort behov for nye skoler, idrettshaller, barnehager eller veier etter korona-krisen som det var før, men det er nå de ansatte i næringen trenger at de bygges, sier Sandberg.