– Skap merverdi for kundene, ellers vil andre salgskanaler og forretningsmodeller tvinge seg frem, er Treindustriens melding til byggevarekjedene. Illustrasjonsfoto

Treindustrien kritisk til byggevarekjedene: - De må gi noe tilbake

– Markedet fungerer, leverandørene er ikke avhengig av byggevarekjeden som salgskanal hvis de kun presser ensidig uten selv å tilføre en merverdi, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Finstad fastslår at administrerende direktør Frode Henning Killi i Natre Vinduer i sitt utspill i Byggeindustrien har satt fingeren på et tema som produsenter og leverandører i byggenæringen er svært opptatt av.

– Killis uttalelser er et uttrykk for en debatt som går blant produsentene, der de opplever at presset på norske produsenter fra byggevarekjedene øker, og kjedemakten blir sterkere og sterkere, sier hun.

– Nye salgskanaler og forretningsmodeller kan tvinge seg frem

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Til Byggeindustrien sier Finstad at alle aktører er kunder i verdikjeden og må oppleve merverdi.

– Det våre medlemmer som leverer til byggevarekjedene opplever, er et press på betalingsbetingelser, lager, ansvarsforhold og reklamasjoner. Samtidig opplever vi i økende grad utilstrekkelig kompetanse fra byggevarekjedene i forhold til kundenes behov, sier hun.

Finstad er tydelig på at ledd i verdikjeden som ikke skaper merverdi for kundene, vil forsvinne og nye forretningsmodeller tvinger seg frem.

– Hvilke andre salgskanaler er aktuelle?

– Den digitale informasjonsflyten gir store muligheter for produsentene til å bli mer effektive. Hvis byggevarekjedene skal være relevante i fremtiden må produsentene ha mulighet til å fremme sine merkevarer i markedet. Uten den muligheten vil varene finne veien direkte mot kunden gjennom mer effektive forretningsmodeller. Dette er innovasjonsarbeid og presset fra byggevarekjedene gjør at man nå må tenke nytt, sier hun.

Finstad fastslår at kundebehov er i sentrum for innovasjon, det være seg mot proffmarkedet eller forbrukermarkedet.

Skjærer ikke alle byggevarekjedene over en kam

– Skjærer du ikke alle byggevarekjedene over en kam?

– Nei, overhodet ikke. Jeg slakter ikke byggevarekjedene. Noen byggevarekjeder er gode og forstår merverdien av merkevarebygging og kompetanse, og de forstår satsing på klima og miljø og at det er samspillet mellom kunde og leverandør som gjør hele verdikjeden god, sier hun

Finstad presiserer at hun ønsker at byggevarehandelen skal bidra til å gjøre kundene gode.

– Mitt poeng er at byggevarekjedene selv er utsatt. Hvis de skal ha en plass i fremtiden, kan de ikke utelukkende fokusere på pris- og kostnadspress på bekostning av kundeopplevelsen. De må gi noe tilbake, sier hun.

– Nå er vel mantraet blant alle byggevarekjedene at de satser på fagkunnskap og kundeopplevelser. Stemmer ikke dette i praksis?

– Nei, Treindustrien opplever ikke alltid det. Byggevarekjedene har et langt steg å gå. Et eksempel er bruk av EDI (elektronisk datautveksling). Dette er det jobbet med lenge, men det går trått, og vi mener byggevarehandelen bør bidra mer på dette området, sier hun.

– Kan marginpresset kan føre til at mer produksjon kan bli flyttet ut av landet?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, men det er ingen tvil om at marginene er små i byggenæringen i Norge, det gjelder både entreprenører, produsenter og handelen. Jeg skal ikke spå hvordan nye forretningsmodeller blir i fremtiden, men presset gjør at man må effektivisere i alle ledd og man vil søke etter nye forretningsmodeller. Treindustrien er opptatt av å styrke mulighetene for norske produsenter. Vi har kortreiste byggevarer, miljøriktige produkter, kompetanse og en effektiv industristruktur. Vi ønsker å bidra til at våre kunder lykkes, det væres seg handelen, byggherrer eller privatkunder sier Finstad.

Alle parter må tilføre en merverdi

Aslaug Koksvik, bransjedirektør i Virke Byggevarehandel, har tidligere kommentert at markedet fungerer. Det fastholder hun også etter å ha lest uttalelsene til Finstad i Treindustrien.

Bransjedirektør Aslaug Koksvik i Virke byggevarehandel. Foto: Virke

– Markedet fungerer for alle, få har mulighet til å hente urimelige marginer i et tilstrammet og transparent marked, skriver hun i en e-post til Byggeindustrien. Hun fastslår at om en part ikke tilfører tilstrekkelig verdi, oppnås det heller ikke vilkår for noen handel.

– Hvilken kommentar har du til Finstads kritikk av byggevarekjedenes fagkompetanse og at det går tregt å implementere EDI?

– Ansatte i byggevare og profesjonelle kunder trenes jevnlig etter fastsatte planer nedfelt i samarbeidsavtalene med nettopp industrien. Byggevarehandelen har lagt ned et stort arbeid med tilhørende kostnader ved å utvikle «grunnmuren» Neb Supply Material nettopp for å bidra til digitalisering av handelsprosessene i næringen, skriver hun.

– Ingenting slår kunnskap

Koksvik er sikker på at Finstad vil bli tatt godt imot hos en proffavdeling og trelastlager i byggevare for å se hvordan den fungerer.

– Ingenting slår kunnskap, skriver hun.

I en sak publisert på bygg.no mandag presiserer Natre Vinduer at selskapet vil videreføre lojaliteten mot byggevarekjedene og at produksjonen skal skje i Norge også i fremtiden.

– Jeg er enig i Natre Vinduer sin siste kommentar om at fremtidens handel må formes gjennom god samhandling, skriver Koksvik.