Heidi Finstad

Treindustrien ber bestillerne etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp av brannbehandlet trekledning

Treindustrien har den senere tiden brukt ressurser på å utarbeide nye brannveiledere og sjekklister når brannbehandlet fasade på større bygg skal benyttes, men de ber bestillerne i større grad etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp av brannbehandlet trekledning – og har bedt DiBK undersøke hvor god denne dokumentasjonen faktisk er i denne delen av bransjen.

– Vi understreker viktigheten av å utarbeide og etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp og salg av brannbehandlet trekledning. Dette for å sikre at produktet opprettholder sine brannhemmende egenskaper over tid og for å tilfredsstille regelverket både når det gjelder krav i produktstandarden og kravene til egnethet i bruk, påpeker Heidi Finstad, adm. dir. i Treindustrien.

Det er et krav i byggeteknisk forskrift at produkter skal være egnet til bruk.

– Det betyr at det må dokumenteres at brannhemmingen opprettholdes over tid eller hvordan det skal vedlikeholdes for at ytelsen skal opprettholdes, legger hun til. Bakgrunnen for at Treindustrien nå går ut med denne informasjonen er at de har fått opplysninger fra markedet om at enkelte aktører ikke har tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon på plass i sin markedsføring.

– Det er ikke grunnlag for å påstå at produktene i seg selv ikke tilfredsstiller kravene - men at dokumentasjonen ikke er god nok, påpeker Finstad.

De har derfor bedt DiBK ser nærmere på problematikken - og de skal nå være i full gang med sine undersøkelser.

– Bruk av tre øker i alle segmenter og tre brukes i kombinasjon med andre produkter, som blant annet betong, og det er viktig at bestillerne etterspør dokumentasjon om riktig bruk, utdyper Finstad, og sier hun ser frem til at resultatene foreligger.

Det finnes ulike typer brannbeskyttelsesmidler på markedet. Finstad sier bestandighet av brannbehandling kan testes etter NS-EN 16755.

– Brannhemmende midler egnet til permanent utendørs bruk klassifiseres med DRF class EXT i henhold til denne standarden. DRF står for durability of reaction to fire og EXT står for exterior. DRF class EXT kan oppnås ved både brannhemmende overflatebehandlinger og brannhemmende midler som påføres ved trykkimpregnering. Når det gjelder brannhemmende overflatebehandling, må antall strøk og antall malte sider spesifiseres. Ved bruk av brannimpregneringsmiddel, er beskyttelse ved hjelp av en vanlig overflatebehandling ofte nødvendig for å redusere vandring av middelet i kledningen. I dette tilfellet må klassifiseringsrapporten spesifisere hvordan den vanlige overflatebehandlingen vedlikeholdes, utdyper Finstad.