Foto Klimator
Foto Klimator

Mesta kjøper seg inn i svensk selskap

Mesta kjøper ti prosent av det svenske veiteknologiselskapet Klimator.

Klimator er et svensk softwareselskap som utvikler teknologi for prognose for kjøreforhold på vei.

– Mesta har stort fokus på digitalisering og har mål om å redusere miljøkonsekvenser, bruke ressursene smartere og øke kvaliteten. Vi kjenner Klimators teknologi som kunde og ønsker å bidra til å videreutvikle den. Derfor er det helt naturlig å gå inn også på eiersiden, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren i en pressemelding.

Marianne Bergmann Røren. Foto: Mesta/Hampus Lundgren

Marianne Bergmann Røren. Foto: Mesta/Hampus Lundgren

– Vi er svært tilfredse med å få en ekspert på veivedlikehold som Mesta er, inn på eiersiden, Vi får nå inn Mesta som en av våre større aksjonærer. Det er særdeles oppmuntrende at Mesta, som både er en innovativ og verdifull kunde, også invester i Klimator og vår teknologi, sier Patrik Simson, administrerende direktør i Klimator i meldingen.

Simson mener Klimator og Mesta har store felles interesser i å lede digitalisering av veivedlikeholdet videre.

– Klimator har veiteknologi basert på sensorer, store mengder data, maskin-læring og regelbaserte algoritmer. Mesta har siden 2020 testet ut løsningen i flere prosjekter og inngikk i desember i 2022 en fireårig avtale med selskapet for bruk i alle relevante kontrakter innen drift og vedlikehold. Mesta har siden 2020 testet ut løsningen i flere prosjekter og inngikk i desember i 2022 en fireårig avtale med selskapet for bruk i alle relevante kontrakter innen drift og vedlikehold, heter det videre i meldingen.

Mesta kjøper seg inn i selskapet i en rettet emisjon på 2,9 millioner aksjer til en pris av 2 svenske kroner per aksje, totalt 5,8 millioner svenske kroner. Klimator er notert på Nasdaq First North Growth Market og har en børsverdi på 46 millioner svenske kroner.

Klimator har blant annet utviklet Road Status Information (RSI), en software for vinterveivedlikehold.

– Vi vedlikeholder over 21.000 kilometer vintervei. Vi ser store muligheter i denne teknologien fordi den kan både bidra til økt sikkerhet og framkommelighet for trafikantene, samtidig som vi får økt bærekraft gjennom å redusere bruken av salt og kjørte kilometer, sier konserndirektør for drift og vedlikehold, Kristin Folge.