F.v. Ingvild Wang, Vegard Gavel-Solberg og Håkon Duus.
F.v. Ingvild Wang, Vegard Gavel-Solberg og Håkon Duus.

Tre finalister kjemper om å bli Årets unge rådgiver

Vinneren blir annonsert på RIFs høstseminar 24. oktober, og de som har kommet så langt som til siste runde er Vegard Gavel-Solberg (34), Ingvild Wang (26) og Håkon Duus (33).

RIF har delt ut denne prisen siden 2002, og kriteriene er ifølge en pressemelding fra foreningen at man må være en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde. Det legges vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet.

I pressemeldingen sier juryleder Ari Soilammi at 23 nominerte kandidater er ny rekord.

– Samtlige kandidater er svært flinke folk og de fleste er nominert av sine ledere, som åpenbart er skikkelig stolte av sine kandidater. Bare det å bli nominert til denne konkurransen er en utmerkelse i seg selv, sier Soilammi.

Dette er finalistene:

Ingvild Wang, Rambøll Norge. Foto: privat
Ingvild Wang, Rambøll Norge. Foto: privat

Ingvild Wang, Rambøll

Ingvild Wang er miljørådgiver og fungerende bærekraftsansvarlig i Rambøll Norge.

«Ingvild er fremtidsrettet rådgiver som er opptatt av kontinuerlig utvikling. For å bygge videre på og lære av det fremste fagmiljøet for helhetlige livsløpsvurderinger i Rambøll, har hun valgt å midlertidig flytte til Tyskland. Hun går foran og ønsker å tilegne seg kompetanse som vil bli ettertraktet i det norske markedet fremover, eksempelvis når grønnvaskingsdirektivet innføres i Norge gjennom EUs grønne giv. Ingvild er opptatt av å jobbe sammen med kunder, som Nye Veier, Bane Nor og SVV, hvor hun har bidratt til å utvikle en standardisert LCA-metodikk for infrastrukturprosjekter. Ingvild er opptatt av å løfte faget og jobber som ekstern sensor og gjesteforeleser på NTNU, samt er en fast foredragsholder på en rekke interne nyansattsamlinger og kompetansehevingsprogrammet STERK. Ingvild er aktiv på LinkedIn hvor hun deler sin kunnskap på en engasjerende måte.»

Vegard Gavel-Solberg, Norconsult. Foto: privat.
Vegard Gavel-Solberg, Norconsult. Foto: privat.

Vegard Gavel-Solberg, Norconsult

Vegard Gavel-Solberg leder Norconsults arbeid med helhetlige, digitale prosesser i bru-miljøet.

«Med arbeidserfaring fra geoteknikk, bruprosjektering og programvareutvikling, har Vegard kunnskap og ferdigheter fra både klassiske ingeniørfag og digitalisering. Hos Norconsult kombinerer han disse evnene, og utmerker seg som en fagsterk, effektiv og etterspurt ingeniør som leverer arbeid av høy kvalitet. Vegard har tatt et særskilt ansvar for å styrke og videreutvikle kompetansen i Norconsult knyttet til utviklingen av BIM for samferdselssektoren. Innen digitalisering av konstruksjoner har utviklingen vært eksplosiv, og Vegard har bidratt til at Norconsult har tatt en ledende rolle, og i dag leverer digitale løsninger i stor skala på stadig nye konstruksjonstyper og prosjekter. Som leder av teknologiarbeidet i Norconsults brumiljø, jobber Vegard fortsatt operativt med reelle problemstillinger, samtidig som han løfter blikket og ser helheten i det selskapet utvikler. Gjennom sitt arbeid viser han tydelig det enorme potensialet som ligger i å skape gode rutiner med programmering. Dette har gjort Vegard til en ettertraktet ressurs både internt og eksternt.»

Håkon Duus, Multiconsult. Foto: privat
Håkon Duus, Multiconsult. Foto: privat

Håkon Duus, Multiconsult

Håkon Duus er solenergirådgiver og batteriekspert, og brenner for energiomstilling.

«Håkon er en innovativ lagspiller. Han brenner for å få til en raskere energiomstilling fra fossilt til fornybart, noe som fører til at han ofte driver, og deltar i prosjektene som er de første av sitt slag. Håkon er ofte fremst i bransjen og har gjennomført flere internasjonale prosjekter. Med solid erfaring i prosjekter fra Svalbard, via Afrika til Antarktis kan man med rette kalle Håkon en komplett energirådgiver fra pol til pol. Håkon spiller en betydelig rolle i å synliggjøre rådgiverbransjen og faget gjennom sitt eksepsjonelle arbeid innen solenergi, batteriteknologi og energisystemer. Hans engasjement for bærekraftige energiprosjekter og innovative tilnærminger har gjort ham til en ekspert og en betrodd rådgiver i både nasjonale og internasjonale sammenhenger. Med en imponerende portefølje av prosjekter, har Håkon vist hvordan rådgivere kan være drivkrefter for fremtidsrettet energiomstilling og bidra til utviklingen av ny teknologi og beste praksis.»

Dette er juryen som til slutt skal kåre en vinner:

Ari Soilammi, juryleder, utviklingssjef RIF

Rasmus Nord, administrerende direktør i Sweco og styremedlem i RIF

Anna Zabielska, rådgiver i Sweco og leder for Ung i RIF Oslo

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier AS

Anders Fylling, direktør bærekraft og spesialfag i Statsbygg

Espen Hammersland, VP Projects and PMO i Statkraft