Illustrasjonsfoto

- Transport spiller en veldig viktig rolle i håndteringen av koronaviruset - har innført flere midlertidige tiltak

- Transport spiller en veldig viktig rolle i håndteringen av koronaviruset, og for å holde hjulene i gang i samfunnet forøvrig. Derfor er det viktig med god flyt i vareleveringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Dette betyr at personell og virksomheter som er sentrale innen transport må bli spesielt ivaretatt. For veitransporten har myndighetene iverksatt flere tiltak for å sikre at samfunnskritisk transportvirksomhet opprettholdes. Disse grepene bidrar til å sette helsesektoren i stand til å håndtere viruset, og samtidig begrense virkningene av koronatiltakene for folk og næringsliv, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Veimyndighetene har innført flere midlertidige tiltak som er iverksatt for å sikre kritiske transportfunksjoner på veinettet under håndteringen av Covid-19.

Viktige transporter skal fortsette – både innenlands og ved grensene

* Midlertidig unntak fra løyvekrav ved pasienttransport: Det er ønskelig å skjerme særlig sårbare pasienter fra smittefare ved å transportere disse i egne kjøretøy. Det kan også være behov for at helseforetakene selv står for transport av pasienter som har fått påvist koronasmitte. For å sikre dette har Samferdselsdepartementet gitt midlertidig unntak fra løyvekrav ved pasienttransport.
* Midlertidig stopp av manuell billettering på riksveiferjer: For å unngå smittespredning mellom reisende og sjømannskap, har Statens vegvesen besluttet at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riksveiferjene i perioden fram til 22. mars.
* Midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsreglement for all transport: Statens vegvesen har innført et midlertidig unntak i 30 dager for all transportvirksomhet som er omfattet av dette reglementet. Formålet med unntaket er å sikre at transport mellom leverandør og detaljist blir opprettholdt også i situasjoner med færre sjåfører tilgjengelig.
* Delegering av myndighet til å gi dispensasjon fra driveplikt for drosje: Samferdselsdepartementet har delegert til fylkeskommunene å gi løyvehavere dispensasjon fra driveplikten. Grunnen er kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester.
* Bistand fra Statens vegvesen ved grenseovergangene: Inntil videre bistår Statens vegvesen politi- og tollmyndigheter ved grenseovergangene. Målet er å få varetransport gjennom på en effektiv måte, samtidig som uønsket trafikk stanses og snus.
* Midlertidig unntak fra krav til bruk av alkolås i busser og minibussser: Statens vegvesen har vedtatt tiltaket for å begrense en potensiell smitterisiko for sjåførene.

Stengte trafikkstasjoner, EU-kontroll, skiltinnlevering og godkjenning av kjøretøy

* Midlertidig stenging av Statens vegvesens trafikkstasjoner for å redusere smittespredning.
* Godkjenning av transportmateriell med samfunnskritisk funksjon: Statens vegvesen åpner likevel trafikkstasjoner for godkjenning av blant annet kjøretøy som er viktige for matvaresikkerheten og kjøretøy som frakter medisinske gasser til sykehus.
* Ordning for innlevering av skilter ved avregistrering: På stengte trafikkstasjoner er skiltlukene åpne, slik at folk kan levere inn skilt og avregistrere kjøretøy for å slippe årsavgift og forsikring. På trafikkstasjoner uten slike skiltluker settes det ut kasser som vil være tilgjengelig i det som ved normal drift er åpningstidene på disse trafikkstasjonene.
* Midlertidig unntak fra krav om periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll): På grunn av potensielt redusert kapasitet ved verkstedene og at det kan være utfordrende for befolkningen å oppsøke verkstedene for å gjennomføre EU-kontrollen, er det gitt utsatt frist i to måneder for kjøretøy som skulle vært godkjent i perioden 13. mars - 30. april. I tillegg har kontrollorgan som skulle ha kalibrert måleinstrumenter i mars og april, fått utsatt frist til ut juni 2020.
* Midlertidig forlengelse av førerrett og førerkort etter utløpsdato: Statens vegvesen har besluttet at utløpt førerkort, yrkessjåførkompetanse og utrykningskompetanse kan benyttes i Norge i 6 måneder etter utløpt dato. For førerkortinnehavere over 80 år er perioden på tre måneder. Grunnen er at det kan være vanskelig å skaffe helseattester under koronasituasjonen.