Tomtefeste

Stortingsrepresentant Knut Storberget skriver i et innlegg at han ønsker å avvikle tomtefesteinstituttet. Det ville i så fall være et drastisk inngrep i avtalefriheten.

Av justisminister Odd Einar Dørum (V) Prinsippet om tomtefeste gir muligheter for både bortfester og fester. For bortfester gir det en mulighet for binæring som tillegg til for eksempel landbruksdrift. Det gir mulighet for stabil inntekt for personer innen landbruk eller skogdrift, som ellers opplever at deres øvrige inntekter er mer uforutsigbar. For regjeringen er tomtefeste derfor viktig av distriktspolitiske hensyn. For fester betyr det at man kan kjøpe eller bygge et hus eller hytte på en festet tomt og dermed til en langt rimeligere penge enn om man skulle kjøpe tomta i tillegg. Denne avtaleretten bør foreligge som en mulighet for de som ønsker det. I media har det vært vist til en rekke konfliktfylte og svært problematiske eksempler på tomtefesteforhold. Nettopp med tanke på en del av de problematiske forhold foreslo regjeringen i sitt lovforslag - som nå har fått flertall - en utfasing av de såkalte tomteverdiklausulene hvor leien bestemmes etter tomtens verdi og ikke etter pengeverdien. Det er disse som har skapt størst usikkerhet og uro. At tomtefestesaken er svært komplisert er det ingen tvil om. Men derfra å mene at ordningen skal forbys er å frata norske borgere retten til å inngå avtaler - som svært ofte kan bli til felles beste og glede.