Illustrasjonsfoto

Tollefsen kjøper HENT Eiendomsinvest

Fredensborg Bolig AS har inngått avtale om kjøp av eiendomsutviklingsselskapet HENT Eiendomsinvest AS. 

HENT Eiendomsinvest AS er et boligutviklingsselskap under HENT Eiendom AS, som igjen eies av entreprenørkonsernet HENT AS. 

Selskapets virksomhetsområde er utvikling av tomter til boligprosjekter. Selskapet har cirka 1.200 boliger med noe tilhørende næringsarealer under utvikling.

Fredensborg Bolig eies 50/50 av Fredensborg AS (Ivar Tollefsen) og Tollef Svenkerud.

Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig er fornøyd med oppkjøpet.

- Kjøpet gir oss tilgang til et betydelig antall byggeklare boliger med attraktiv beliggenhet. Vi får også med oss dyktige medarbeidere som vil tilføre Fredensborg Bolig ytterligere kompetanse, blant annet betydelig lokalkunnskap om boligmarkedet i Trondheimsregionen. Kjøpet er en del av vår vekststrategi, sier Svenkerud.

Etter kjøpet vil Fredensborg Bolig ha cirka 3.700 boliger under utvikling. Flere boligprosjekter legges ut for salg i løpet av året.

- Med bakgrunn i et godt tilbud har HENT Eiendom AS besluttet å selge HENT Eiendomsinvest AS. Vi ser videre for oss å fortsette et godt samarbeid med Fredensborg Bolig i årene som kommer, sier Knut Alstad, Konserndirektør Marked og Eiendom i HENT .

HENT Eiendomsinvest vil etter oppkjøpet bli innlemmet i Fredensborg Bolig.