Sten Holt (Consto) (f.v.), Ståle Refstie (ordfører i Sunndal kommune) og Ove Nesje (Statens vegvesen) tok det symbolske første spadetaket i Sunndalen mandag. Foto: Statens vegvesen.

Sten Holt (Consto) (f.v.), Ståle Refstie (ordfører i Sunndal kommune) og Ove Nesje (Statens vegvesen) tok det symbolske første spadetaket i Sunndalen mandag. Foto: Statens vegvesen.

Tok første spadetak på rv. 70 Elverhøybrua

Mandag kunne ordfører Ståle Refstie ta det første spadetaket for ny bru på rv. 70 ved Elverhøy i Sunndal kommune.

– Dette er en merkedag. Vi er veldig fornøyde med at byggingen er i gang og at vi allerede om et drøyt halvår har ny trafikksikker bru på plass, sier Ståle Refstie, ordfører i Sunndal kommune, i en pressemelding.

Han forteller at det allerede i 2010 begynte å komme rapporter om at dagens bru ikke ville tåle vekten av tungtransporten, og sto i fare for å bli nedklassifisert. Dagens Elverhøybru ble bygget i 1941, og er ei smal bjelkebru i betong.

Den nye brua skal stå ferdig i desember 2023, og i løpet av 2024 blir den gamle brua revet.

Ståldekket på den nye brua skal bygges med norskutviklet sveiseteknologi utviklet av selskapet Prodtex Industri AS og Statens vegvesen i fellesskap.

Produksjonen av ståldekket til Elverhøybrua startet opp i midten av januar, og blir fraktet til Elverhøy i august/september.

De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen skal bygges av Consto Anlegg Midt AS.

– Dette blir et spennende oppdrag for oss. Prosjektet er innovativt og brua skal bygges med en teknisk nyvinning som kun er brukt et par gang tidligere i Norge, sier Sten Holt, anleggsleder i Consto, i meldingen.

I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesveien under den nye brua skal legges om. Parallelt med Elverhøybrua ligger det en gang- og sykkelbru som ble bygget i 1986. Begge disse skal rives når den nye brua er ferdig.

Oversiktsbilde fra produksjonshallen til Prodtex AS. Foto: Prodtex

Oversiktsbilde fra produksjonshallen til Prodtex AS. Foto: Prodtex