Audun Haaland og Lilly Hviding tar første spadestikk. I bakgrunnen står prosjektleder fra Statens vegvesen, Oddvar Kaarmo (til venstre), ordfører Stian Giil Bjørsvik, prosjektlederne Åshild Gudmestad og Reidar Løvhaugen fra entreprenøren Hæhre/Risa. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenAlt av materiell kommer sjøveien.  Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenDet var stort oppmøte da spadestikket ble tatt. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

Tok første spadestikk på Rogfast

Tiåringene Lilly Hviding og Audun Haaland fikk æren av å ta det første spadestikket til tunnelen som skal gjøre Kvitsøy landfast.

I 2018 ble den første Rogfast-ladningen sprengt på Bokn i Nord-rogaland. Det var for transporttunnelene som går inn til hovedløpene fra Randaberg utenfor Stavanger til Bokn i nordfylket. Rogfast var på gang, men så stoppet det opp da prosjektet ble dyrere enn først antatt. Men nå settes spaden i jorda for utbyggingen.

– Vi er glade for at vi endelig starter med å bygge Rogfast, sier prosjektleder Oddvar Kaarmo i en pressemelding. Han er den tredje prosjektlederen som har ansvaret for landets største tunnelprosjekt.

Det er arbeidsfellesskapet Risa AS og Hæhre AS om har fått kontrakten med å bygge den 3,5 kilometer lange tunnelen ned til hovedløpene, som ligger 250 meter under øya med 560 innbyggere. Det skal også bygges 1,7 kilometer vei i dagen og tre bruer. Innbyggerne fikk anledning til å stille spørsmål til entreprenøren og Vegvesenet på folkemøtet som ble arrangert i Aktivitetshallen i etterkant av det første spadestikket.

– Nå ser vi frem til at vi kan lyse ut den neste kontrakten, som starter i Mekjarvik i Randaberg kommune og som går halvveis mot Kvitsøy. Kontrakten er estimert til tre milliarder kroner, og det skal bygges nesten 20 kilometer med tunnel. Det er en av tre store hovedkontrakter, forteller Kaarmo.

Går alt etter planen blir den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen åpnet i 2031.